dimarts, 28 de març de 2017

Conferència de Presidents que lidera Soraya Sáenz de Santamaría i els nous poders. El grup podrà prendre les "mesures necessàries" sempre que vagin almenys 13 dels presidents autonòmics. Aquesta modificació, va aprovar acords relatius a polítiques d'ocupació, protecció civil, "repte demogràfic", educació, i la reforma del sistema de finançament autonòmic.

El grup podrà prendre les "mesures necessàries" per assegurar el compliment dels acords adoptats
Els acords s'aproven sempre que vagin almenys 13 dels presidents autonòmics
El BOE publica avui la reforma del reglament intern de la Conferència de Presidents, la reunió entre el president del Govern i els de les comunitats autònomes. Aprovada per consens dels presidents autonòmics que van acudir a la cita de 17 de gener -faltaron Urkullu (Euskadi) i Puigdemont (Catalunya) -, atorga noves funcions al Comitè Preparatori, un ens dirigit per Soraya Sáenz de Santamaría i amb la presència de un conseller per comunitat autònoma que fins ara es dedicava només a establir l'ordre del dia i preparar la documentació necessària per a aquestes trobades.

El canvi comença pel nom: passa de Comitè Preparatori a Comitè Preparatori, d'Impuls i Seguiment. La més important de les seves noves funcions és la facultar d'adoptar "les mesures necessàries per assegurar el compliment dels acords i recomanacions adoptats per la Conferència de Presidents". No detalla a quin tipus de mesures es refereix i està per veure fins a quin punt pot exigir el compliment de les mateixes a les comunitats autònomes que no participin en les trobades, per exemple.

La Conferència de Presidents, segons el seu reglament aprovat el 2009, pot prendre dos tipus de decisions: les recomanacions, que tenen llum verd si estan d'acord dos terços dels presidents presents a la reunió i només els compromet a ells; i els acords, amb molt més pes, que suposen un "compromís polític" i s'han de prendre per consens de tots els presidents autonòmics presents a la Conferència. Un consens que, això sí, és vàlid sempre que hagin acudit a la reunió almenys 13 presidents autonòmics i, per tant, es poden aprovar sense la participació, com va passar al gener, d'Urkullu i Puigdemont.

Altres de les funcions que afegeix la modificació del reglament publicada avui al BOE al Comitè Preparatori és la "coordinació de les actuacions de les diferents conferències sectorials" i la preparació d'un informe anual sobre l'estat de compliment d'acords i recomanacions que s'enviarà a la Conferència de Presidents.

L'última d'aquestes reunions, celebrada el 17 de gener i que va aprovar aquesta modificació, va aprovar acords relatius a polítiques d'ocupació, protecció civil, "repte demogràfic", educació, protecció a consumidors vulnerables d'energia elèctrica i la reforma del sistema de finançament autonòmic .

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 3262 Orden PRA/265/2017, de 23 de marzo, por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el reglamento interno de la Conferencia de Presidentes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS