dimarts, 28 de juny de 2016

LA CAVERNA I LES CLAVEGUERES DE L'ESTAT ENS TORNEN A ENGANYAR. El PP va manipular i mentir: la despesa social no ha pujat .El Despesa Social va baixar un 2,5% entre 2011 i 2014, últim any amb dades de la IGAE. La taula que va mostrar Pau Casado no correspon a la Despesa Social, que només inclou pensions i atur, però no Educació i Sanitat. A més, les xifres de 2015 i 2016 són previsions del mateix Govern, no despeses reals.


La Despesa Social va baixar un 2,5% entre 2011 i 2014, últim any amb dades de la IGAE
La taula que va mostrar Pau Casado no correspon a la Despesa Social

Només inclou pensions i atur, però no Educació i Sanitat

Les xifres de 2015 i 2016 són previsions del mateix Govern, no despeses reals
Els nombres sumen la despesa de CCAA i ajuntaments

Pablo Casado va mostrar un gràfic durant el debat a set de TVE al que pretenia demostrar que la Despesa social ha augmentat des que el PP és al Govern. Com bé han denunciat diversos mitjans, com Eldiario.es i El Espanyol, entre d'altres, el gràfic estava manipulat: la mida de les barres no es correspon amb les quantitats que marca o, el que és el mateix, en anys com el 2014, en què el nombre descendeix, la barra creix. Així de bast.

Però l'engany va molt més enllà. Les xifres també són falses. Per tres raons. La més important és que el PP es refereix a Despesa social. I afegeix en un subtítol: "Educació, Sanitat i Protecció social". Però la xifra que està donant no és la de Despesa social, sinó la de Protecció social. I això vol dir que NO estan incloent en els seus càlculs ni Educació ni Sanitat.

Tot i que el partit no cita la font de les dades, l'hem trobat. És, en part, la Intervenció General de l'Estat (IGAE), que publica aquest tipus de despeses agrupades segons la classificació internacional COFOG- en la seva pròpia pàgina web i, per mandat europeu, l'envia a Eurostat. A més, el Govern els va incloure en l'Actualització del seu Programa d'Estabilitat, publicat a l'abril. En aquestes tres fonts, les xifres que va donar ahir Casat corresponen a "Protecció social", una categoria que inclou principalment la protecció a la desocupació i les pensions i que sí que ha pujat, cosa que no és d'estranyar tenint en compte que també ho ha fet el nombre de pensionistes.

La clau és que aquesta categoria no inclou ni Educació ni Sanitat. Per englobar les tres potes, caldria donar una dada molt diferent, el de "Despesa social". L'evolució d'aquesta partida, que és sobre el qual la PP realitza el gràfic -així titulació és ben diferent: gràcies a les retallades en Educació i Sanitat, la Despesa social ha baixat. En concret, dels 296.481.000 d'euros de 2011 -any governat gairebé íntegrament pel PSOE- ha passat a 289.080 milions el 2014 (un 2,5% de retallada, sense ajustar la inflació).

Per partides, Educació ha baixat un 10,27% i Sanitat, 1 8,52%. Protecció social, la partida que inclou les pensions i les dades són els que apareixen al gràfic, sí que ha pujat: un 1,85%. Però això és molt diferent d'afirmar que aquesta pujada correspon a Despesa social, el que hauria d'incloure Educació i Sanitat.

Prenent previsions com a dades reals

Si tinguéssim en compte les dades de 2015 i 2016, la Despesa social s'hauria mantingut gairebé estable. Però no anem a tenir-los en compte perquè són previsions i no dades reals. I aquí està el segon error del gràfic. La Intervenció General de l'Estat només dóna dades fins a 2014 i, a més, assegura que els d'aquest últim any són provisionals. Aquesta informació es va publicar fa ben poc, el passat mes d'abril, per la qual cosa hi ha la possibilitat que el Govern tingui dades tancades sobre aquest any, però difícilment de 2015 i, molt menys, 2016.

De fet, les xifres de 2015 i 2016 només s'extreuen del Pla d'Estabilitat, creat pel mateix Govern, que ha plantejat unes previsions de despesa que no tenen per què ser reals. Perquè són això, previsions. El problema és que el PP, en no incloure les seves fonts, no aclareix que es tracti de previsions i, per tant, porta a engany.

Així quedaria el gràfic real, amb la Despesa social -Educació, Sanitat i Protecció social-, segons les dades aportades pel mateix govern en el seu Pla d'Estabilitat i tenint en compte que 2015 i 2016 són previsions de l'Executiu.

Sumant a les CCAA

El tercer i últim error ve per un matís important: el càlcul de la despesa social que realitza la IGAE i envia a Eurostat inclou a totes les administracions públiques. És a dir, el PP està parlant de despeses que no només ha realitzat el seu Govern, sinó el de totes les CCAA i ajuntaments. Aquesta és una de les raons per les quals realitzar aquest càlcul porta molt de temps i és molt difícil fer previsions fiables (i molt menys d'anys encara en curs).

Aquest matís és molt important a l'hora de sumar la despesa en Educació i Sanitat, per exemple, ja que el gruix està en les CCAA, que tenen transferides les competències. Si el PP hagués donat les dades de despesa social, com titulava en la seva gràfic, havia d'haver tingut en compte això abans d'intentar emportar-se el mèrit per una pujada que, a més, i pel que sabem de moment, no s'ha produït .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS