dijous, 1 d’octubre de 2015

L'última 'conspiració' del Govern de la dreta de la 'caverna': La Llei de Seguretat Nacional, una Llei que podrà decretar una situació de crisi de seguretat via decret a partir d'avui. La norma s'afegeix als estats de setge, alarma i excepció que estableix la llei de 1981 un quart estat: situació d'interès per a la seguretat nacional del "Govern de la dreta de la 'caverna".La norma no aclareix a quins àmbits s'aplica ni quines raons concretes permetrien al Govern posar-la en marxa
El BOE recull avui la nova Llei de Seguretat Nacional, una norma que estableix les possibilitats del Govern davant una crisi de seguretat i que entra en vigor demà. La norma s'afegeix als estats de setge, alarma i excepció que estableix la llei de 1981 un quart estat: situació d'interès per a la seguretat nacional.

Mentrestant l'estat d'excepció com l'estat de setge han de ser aprovats pel Congrés, tant l'estat d'alarma com la nova declaració d'interès per a la seguretat nacional poden ser acordades mitjançant decret del Consell de Ministres. Però, què és una situació d'interès per a la seguretat nacional? La llei que entra en vigor demà no aclareix a quins àmbits s'aplica, sinó que la defineix sota termes genèrics.

Mentre l'estat d'alarma es defineix en la norma el 81 com una resposta a "alteracions greus de la normalitat" que inclouen supòsits delimitats:

a) Catàstrofes, calamitats o desgràcies públiques, com ara terratrèmols, inundacions, incendis urbans i forestals o accidents de gran magnitud.

b) Crisi sanitàries, com ara epidèmies i situacions de contaminació greus.

c) Paralització de serveis públics essencials per a la comunitat, quan no es garanteixi el que disposen els articles vint, dos, i trenta-set, dos, de la Constitució, es doni alguna de les altres circumstància o situacions contingudes en aquest article.

d) Situacions de des-proveïment de productes de primera necessitat.

La nova situació d'interès per a la seguretat nacional és molt menys concreta:

La situació d'interès per a la Seguretat Nacional és aquella en què, per la gravetat dels seus efectes i la dimensió, urgència i transversalitat de les mesures per a la seva resolució, requereix de la coordinació reforçada de les autoritats competents en l'exercici de les seves atribucions ordinàries , sota la direcció del Govern, en el marc del Sistema de Seguretat Nacional, garantint el funcionament òptim, integrat i flexible de tots els recursos disponibles, en els termes que preveu aquesta llei.

Això sí, la nova llei aclareix que aquesta situació "en cap cas podrà implicar la suspensió dels drets fonamentals i llibertats públiques dels ciutadans". Si es declarés, el Govern podria posar a la seva disposició recursos de les comunitats autònomes i entitats locals, com ara els cossos de seguretat propis, així com recursos privats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS