dimecres, 11 de febrer de 2015

El 27,3 per cent de la població d'Espanya, més de 12,8 milions de persones, es troba en risc de pobresa o exclusió, xifra que s'ha incrementat un 3 per cent des de l'any 2010, és a dir dede que governa el PP dels llaminadures i, 1.320.216 persones han caigut en aquesta situació i abans, no ho estaven.Així es desprèn del quart informe sobre L'Estat de la Pobresa a Espanya que ha presentat aquest dimarts la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN) i que analitza l'evolució de l'indicador europeu AROPE (combina la renda amb les possibilitats de consum i l'ocupació) entre els anys 2010 i 2013.

Les dades, de l'Institut Nacional d'Estadística, revelen un descens lent però continuat de la taxa AROPE fins poc abans del començament de la crisi i un canvi a partir del 2008, quan va començar a pujar des del 24,5% de la població fins al 27,3% registrat el 2013.

Tot i que el creixement del risc de pobresa i exclusió es va alentir des de 2009 i el 2013 només va créixer un 0,1%, l'EAPN descarta que tingui a veure amb una millora de la situació: "S'explica com un mer efecte estadístic causat per la reducció d'ingressos en àmplies capes de la població --baja el llindar de pobresa--, al que s'ha d'afegir que el retorn d'immigrants pobres als seus països d'origen ", explica l'informe.

També s'ha produït un altre canvi estadístic en la manera en què l'INE recull les dades. Si el 2013 s'apliqués el criteri que regia des de 2004, l'indicador Arope seria un punt més, és a dir, un 28,4 per cent de la població en risc de pobresa i exclusió davant del 27,3 que reflecteixen les dades després de la modificació .

Joves i nens, els més afectats

La situació varia en funció dels perfils. Al tancament de 2013 el col·lectiu més afectat era el de joves entre 16 i 30, amb un 33% en risc de pobresa i exclusió, seguit dels nens, amb un 31,9 per cent. En total, la taxa de pobresa infantil per a menors de 16 anys és del 26,7%, sis punts per sobre del conjunt de la població.

Arope analitza tant la taxa de pobresa relativa, que afecta el 20,4% de la població de Espanya (un 6,06% és severa), com la privació material severa, en què viu el 6,2% dels ciutadans, i la baixa intensitat de l'ocupació, que tocava el 2013 al 15,7% dels habitants del país.

Segons ha explicat el president d'EAPN Espanya, Carlos Susías, aquests tres problemes coincideixen en l'1,8% de la població, "possiblement el nucli on estiguin les situacions més dures de pobresa". Augmenta així la pobresa i aquesta pobresa té més intensitat. "Ha desaparegut una bona part de la classe mitjana, que ara és baixa", ha comentat Malgesini.

Creix la privació material severa

Sobre Privació Material Severa, l'informe indica un augment del 38% (del 4,5% al 6,2%) entre 2010 i 2013, és a dir, hi ha gairebé 3 milions de persones, 800.000 més que abans de la crisi, amb dificultats per alimentar-se adequadament, que han de retardar pagaments del seu habitatge, que no poden caldejar a l'hivern o que no tenen capacitat per afrontar ni una despesa imprevista.

En paral·lel, la població que viu en llars amb baixa intensitat d'ocupació (Bith) és més del doble que el 2009 i arriba al 15,7% dels ciutadans fins a 59 anys d'edat, un total de 5.694.683 persones. A més, segons l'informe, el 2013 el 11,7% de les persones en situació de pobresa tenien ocupació, "el que ve a demostrar que no qualsevol treball protegeix" de l'exclusió.

Conforme ha detallat la responsable d'Afers Europeus i Incidència Política de l'EAPN, Graciela Malgesini, amb dades d'Eurostat prop del 12 per cent de tots els treballadors d'Espanya estan en situació de pobresa relativa perquè guanyen menys de la meitat de la mitjana nacional.

més desigualtat

Com a resultat, s'ha incrementat la desigualtat entre 2010 i 2012, que es mesura amb l'índex internacional conegut com Gini, un indicador que s'havia mantingut "relativament constant" entre 2005 i 2008 i que des de l'any següent s'ha incrementat 8 dècimes fins 33,7 punts. A més, la proporció dels ingressos totals percebuts pel 20% de la població que guanya més multiplica per 6,3 la percebuda pel 20% amb menys guanys.

"Transcorreguts ja més de quatre anys des de la formulació dels objectius europeus especificats en l'Estratègia 2020, el seguiment de l'indicador AROPE i els seus components mostra que a Espanya no només no s'ha avançat en la reducció de la pobresa i l'exclusió social, sinó que, per contra, ha augmentat enormement ", diu l'EAPN, per recordar que es depassen les metes en 2,7 milions de persones.

Desigualtat nord-sud

La desigualtat afecta així mateix al nivell territorial, sobretot en la contraposició nord-sud: Navarra, País Basc i Aragó tenen taxes de risc de pobresa i exclusió inferiors al 20%, mentre Canàries Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia, oscil·len entre el 35 % i el 39%. L'informe destaca el cas de Ceuta, on gairebé la meitat de la seva població (47%) viu en aquesta situació.

Pel que fa a la privació material severa, s'assenyala la gran variabilitat de la taxa d'Privació Material Severa en els diferents territoris, que oscil·la entre el 0,6% de Navarra i el 15,3% a Ceuta. Aquí, però, ha caigut un 0,6% el volum de persones en baixa intensitat d'ocupació.

"La pobresa és resultat d'un baix nivell d'ocupació i un baix nivell de polítiques socials, tant rendes mínimes com a element fonamental però també els complements per fill a càrrec. Les comunitats autònomes que han fet inversions fortes en polítiques socials com País Basc i Navarra tenen menys taxes ", ha sentenciat Malgesini.

Susías ha afegit a més "tots els indicadors" fins al 2012 indiquen que l'ha colpejat amb més duresa a la classe mitjana. "Estem parlant de pobresa en un dels països més rics del món i el que distingeix a aquests països és la fortalesa de la seva classe mitjana, per això és important que se segueixi mantenint. Demanem polítiques per a les classes mitjanes, com l'ajuda universal per fill ", ha destacat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS