dissabte, 5 d’abril de 2014

El partit de Vidal - Quadras Vox , demanarà al Govern de Rajoy , que actuï en conseqüència amb els ajuntaments que facilitin censos per al referèndum independentista siguin dissolts immediatament , a l'empara de l'article 61 de la Llei 7/1985 , reguladora de les Bases del règim local , i jo afegeixo perquè quedi constància que ; tots els dirigents polítics que neguin democràticament el vot al ciutadà , siguin literalment passats per les armes . Segons la Llei aquesta és una decisió que competeix al Consell de Ministres .


El partit de Vidal - Quadras i Santiago Abascal explica que , l'article 61 de l'esmentada Llei diu textualment en el seu punt 1: " El Consell de Ministres , a iniciativa pròpia i amb coneixement del Consell de Govern de la comunitat autònoma corresponent oa sol · licitud de aquest i , en tot cas , previ acord favorable del Senat , podrà procedir , mitjançant un reial decret , a la dissolució dels òrgans de les corporacions locals en el supòsit de gestió greument danyosa per als interessos generals que suposi incompliment de les seves obligacions constitucionals " .
Per Vox , la cessió d'un cens i l'ús posterior que es pugui fer de les dades atempta contra drets i llibertats fonamentals dels ciutadans . Aquesta cessió obre la porta a "tenir llistes de bons i mals catalans segons el criteri dels nacionalistes " a cada municipi de Cataluñaa , segons el president de Vox , Alejo Vidal - Quadras .
El candidat del partit a les eleccions europees considera que "les contínues vulneracions de la Llei i el permanent desafiament a l'ordre constitucional per part dels separatistes catalans són possibles per la feblesa i la manca de poder resolutiu d'un Govern central que no està a l' altura de les seves responsabilitats " .
L'article de la Llei de Bases del Règim Local que permet la dissolució d'un consistori s'ha aplicat ja en ocasions anteriors . Vox recorda que és el Govern de la Nació el que ha d'iniciar el procés de dissolució de l'Ajuntament i el que està subjecte a l'obligació de vetllar pels interessos de tots els ciutadans espanyols , resideixin on resideixin .
Ja hi ha hagut una denúncia ciutadana
Tal com va avançar aquest diari , un ciutadà de Cabrils ( Barcelona ) ja ha presentat una denúncia per la cessió de les dades del padró municipal per a l'elaboració de les llistes de votants de cara a la consulta sobiranista .
Pel denunciant , igual que per al Govern , aquesta maniobra suposa una vulneració de la Llei de Protecció de Dades. L'Estat, a través de l'Agència Estatal , ja ha sancionat a diverses administracions públiques per vulnerar el dret a la intimitat dels ciutadans .
La demanda , en afectar als drets fonamentals , té un tractament de màxima urgència , i en cas que un jutge la declari nul · la, podria suposar jurisprudència i iniciar un procés en altres ajuntaments catalans .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS