dimarts, 10 de desembre de 2013

A la recerca d'un futur millor , 43.000 persones al mes abandonen Espanya .


La població resident a Espanya ha baixat en 118.238 persones durant el primer semestre de l'any , fins a un total de 46.609.652 habitants a data d'1 de juliol , segons les últimes dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística ( INE ) . Així doncs , s'intensifica el descens demogràfic iniciat el 2012 , ja que la població cau a un ritme del 0,31% interanual enfront del 0,19% registrat en l'anterior semestre .
Aquest descens va ser fruit , d'una banda , d'un saldo vegetatiu ( naixements menys defuncions ) positiu de 6.678 persones i , de l'altra , d'un saldo migratori negatiu de 124.915 persones durant els sis primers mesos de 2013 . Aquesta última variable vol dir que, fins el juny passat, 134.312 persones procedents de l'exterior ( immigrants ) es van establir a Espanya , alhora que sortien del país un total de 259.227 habitants ( emigrants ) a la recerca d'un futur millor- una mica més de 43.000 al mes en el que va d' any - .
Les dades mostren que la fuga de capital humà s'està intensificant a gran velocitat , ja que el saldo migratori negatiu s'ha disparat un 50% respecte al semestre anterior : a la segona meitat de 2012 , van sortir 83.299 persones més de les que van arribar , mentre que aquest saldo va fregar la xifra de 125.000 durant el primer semestre d'aquest any . De fet , tal com mostra el gràfic , el citat saldo s'ha multiplicat per més de 5 des del primer semestre del 2011 .
L'aguda crisi econòmica i , sobretot , la històrica taxa d'atur que pateix el país ha provocat un doble efecte en els fluxos migratoris . Així , a diferència del que succeïa durant els anys de bombolla immobiliària, el volum d'immigrants estrangers que arriba a Espanya s'ha reduït de forma molt substancial . De fet , són molts els que estan tornant als seus països d'origen davant les dificultats per trobar feina. Així mateix , el nombre d'espanyols que emigra a l'estranger a la recerca de treball també ha augmentat de forma considerable durant la crisi. Com a conseqüència , la bretxa entre la població que arriba i la que es va és cada vegada més gran a favor de la segona , de manera que Espanya torna a ser un país d'emigrants .
Tal com reflecteix la taula , la immigració procedent de l'estranger en el primer semestre ( 134.312 ) es compon de 14.831 persones de nacionalitat espanyola i 119.482 estrangers . En conjunt el flux d'entrada ha estat un 11% menor que el del semestre anterior ( segona meitat de 2012 ) .
Quant a l'emigració , de les 259.227 persones que han deixat Espanya entre gener i juny ( un 10,7% més que en el semestre anterior ) 39.690 eren espanyoles , dels quals 26.281 eren nascuts a Espanya , i un total de 219.537 eren estrangers .Migració d'estrangers i espanyols
Pel que fa al flux migratori dels estrangers , es van anar 100.056 més dels que van arribar , el que suposa un increment del 45,5% respecte al semestre anterior i gairebé 10 vegades més que en el mateix període de 2011 .
Per nacionalitats , els estrangers que més van emigrar d'Espanya són els de Romania ( 37.018 emigracions ) i el Marroc ( 27.362 ) , les nacionalitats majoritàries entre la població estrangera resident . No obstant això , en general, tots els fluxos d'emigració a l'exterior augmenten excepte en el cas dels brasilers - segueixen arribant més dels que es van - . L'emigració d'estrangers es concentra en poblacions de 25 a 44 anys , amb més proporció d'homes .
Pel que fa al flux migratori dels espanyols , el saldo negatiu de nacionals ( 24.860 ) s'ha disparat un 71 % respecte al segon semestre de 2012 a causa , sobretot , a l'augment de les sortides . Aquest saldo s'ha més que duplicat des del primer semestre del 2011 .
En concret , entre gener i juny , s'han instal · lat al país un total de 14.831 espanyols , dels quals més de la meitat ( 7.826 ) van néixer fora d'Espanya , procedents , principalment , de Cuba , França , Veneçuela , Regne Unit i Estats Units . No obstant això , al mateix temps, els emigrants espanyols han pujat un 26,3% , fins a un total de 39.690 persones .
Segons les dades de l'INE , dos de cada tres espanyols que emigren són nascuts a Espanya , si bé aquesta proporció varia molt en funció de les destinacions . Els principals països receptors són Equador , Regne Unit i França .
Tanmateix cal destacar que en el cas de l'Equador es tracta fonamentalment de població no nascuda a Espanya o de nens menors de 15 anys , el que sembla indicar una migració de retorn d'equatorians d'origen que han adquirit la nacionalitat espanyola amb els seus fills nascuts a Espanya . Dels 4.908 espanyols que emigren a Equador 1.648 són nascuts a Espanya i , d'ells , 1.399 són menors de 15 anys . Atenent als adults (majors de 15 anys ) nascuts a Espanya que emigren la xifra es redueix a 249 persones . Són casos semblants als de Colòmbia ( 770 dels 1.769 emigrants són nascuts a Espanya ) , Veneçuela ( 782 de 1.692 ) i Argentina ( 660 de 1.371 ) .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS