dimecres, 30 d’octubre de 2013

La pujada de l'euro tomba la competitivitat d'Espanya . La Baixada de salaris no a servit per a res . A l'economia espanyola li ha sortit un ' rival ' inesperat :

En ple procés de devaluació interna per guanyar competitivitat i empènyer el sector exterior , l'apreciació de l'euro s'ha menjat bona part dels beneficis obtinguts per la política de contenció de preus i salaris . La moneda única se situa a l'entorn de 1,38 euros per dòlar amb una apreciació del 7% enfront de la mitjana de l'any 2012 .
En concret , i segons dades del Ministeri d'Economia , al tercer trimestre de l'any l'Índex de Tendència de la Competitivitat ( ITC ) enfront dels països de la Unió Europea a 28 va registrar una pèrdua de 0,9 punts . O expressat en altres termes , mentre que Espanya va guanyar una dècima de competitivitat per la via de comptar amb un IPC més baix , va perdre ni més ni menys que un 1 % a causa del tipus de canvi de l'euro , que només s'ha apreciat en els últims mesos .
Davant dels països de l'Eurozona les coses van una mica millor , però tot i així l'Índex de Tendència de la Competitivitat també va augmentar de forma suau , el 0,1% interanual . Aquesta lleugera pèrdua de competitivitat , com admet el Ministeri d'Economia , va ser deguda a que " la inflació a Espanya va ser inferior a nou països de l'Eurozona , però superior a la dels altres set " .
El pitjor , però, és que aquesta pèrdua de competitivitat per l'apreciació de l'euro també s'ha produït enfront dels països de l'OCDE , on Espanya busca nous mercats . En concret , la competitivitat enfront dels països de l'OCDE va avançar un 1,8% respecte dels nivells del mateix trimestre de l'any anterior ( un augment del ITC suposa en realitat una pèrdua de la capacitat de competir ) . Aquest resultat va ser conseqüència de l'increment del 2,1 % en l'índex de tipus de canvi , enfront de la caiguda del 0,3 % en l'índex de preus relatius de consum .
Però és que davant els països de l'OCDE que no pertanyen a la zona euro l' ITC va augmentar un 6% en taxa interanual . És a dir , mentre que l'índex de tipus de canvi registrar una pujada del 7,2% , l'índex de preus relatius disminuir un 1,1 % en termes interanuals , el que explica la voluminosa pèrdua de competitivitat .
El preu de les exportacions
Si la comparació es fa no només amb l'IPC , sinó amb el valor unitari de les exportacions ( el preu al que realment venen els exportadors espanyols ) , el resultat és igualment advers .
Segons les dades del Ministeri d'Economia , en el segon trimestre del 2013 , l'Índex de Tendència de la Competitivitat enfront dels països de la Unió Europea va augmentar un 2,2 %. Aquesta pèrdua de competitivitat , assegura el Ministeri d'Economia , va ser conseqüència tant de l'augment del 1,7% en l'índex de preus relatius d'exportació com l'augment del 0,5% interanual en l'índex de tipus de canvi .
En el Programa d' Estabilitat 2013-2016 , el Govern comptava que enguany es perllongarien els guanys de competitivitat almenys fins 2016 . Sempre que el tipus de canvi té una "aportació neutral" , i sempre que l'evolució dels costos laborals unitaris fos "més positiva que la de la major part dels nostres socis comercials" .
Aquest aspecte , deia Economia , "sense voler defugir la competència per vies diferents al preu" , és cada vegada més important "a l'hora d'explicar el comportament de les nostres exportacions , atès que els mercats geogràfics als quals van dirigides es troben en expansió i comprèn cada vegada més països d'elevada competitivitat - cost " . Aquest procés és el que s'ha trencat en el tercer trimestre .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS