diumenge, 15 de setembre de 2013

Un altre mètode per tenir content al clientelisme d'altura del PP . El Ministeri habilita una partida de 200 milions d'euros per repartir entre les agències de col · locació . Només podran accedir les grans empreses ; queden fora les ONG i associacions que funcionen com a agències de col · locació . Les grans empreses , es portaran fins a 3.000 euros per col · locar a un aturat sol sis mesos .

Les agències privades de col · locació cobraran entre 300 i 3.000 euros per col · locar a persones en atur , en funció de l'edat de l'aturat i del temps que porta en atur . N'hi haurà prou amb que aquestes persones aconsegueixin un contracte temporal de sis mesos perquè les empreses aconsegueixin la seva recompensa . El Ministeri d'Ocupació també pagarà a les agències que trobin irregularitats que condueixin a una sanció als aturats .
Les quanties que percebran les agències seran majors com més gran sigui l'edat de l'aturat i més temps porti en atur . Així , per col · locar a un jove de fins a 29 anys que porti entre 3 i 6 mesos en atur les agències podran obtenir 300 euros . La quantia augmenta si porta més de dos anys a l'atur : en aquest cas percebrien 1.850 euros . Si es tracta d'una persona de 30 a 44 anys que porta d'un a dos anys a l'atur , la recompensa seria de 1.250 anys . L'incentiu màxim és el que es pagarà per col · locar a persones de 45 anys o més que portin més de dos anys aturades : 3.000 euros .
A aquestes quantitats se li podran sumar altres incentius . Per exemple , per especial dificultat d'inserció , "condició de persona amb discapacitat o risc d'exclusió" , es podrà sumar una prima de fins a mil euros . També hi haurà un incentiu per mantenir la feina : d'aquesta manera , si la persona col · locada manté la seva ocupació durant sis mesos , l'agència podrà cobrar el 50% més del que hagués percebut per aquesta persona .
El Ministeri d'Ocupació premiarà també a les agències que trobin irregularitats que acabin en una sanció a l'aturat . "Es farà efectiu encara que no s'aconsegueixi la inserció , sempre i quan a conseqüència de la informació que l'agència hagi obtingut durant la prestació del servei i proporcionés als serveis públics d'ocupació s'iniciï un procediment que conclogui amb la imposició a l'aturat d'alguna sanció " , diuen els plecs de condicions de la licitació .
Hi haurà també una remuneració fixa a l'agència , és a dir , les empreses han de percebre uns diners fix per cada persona que els enviïn els serveis públics d'ocupació, independentment de si li troben o no una feina . Aquesta remuneració no podrà ser superior a 400 euros per persona .Només les grans agències
Ocupació ha habilitat una partida de 200 milions d'euros per repartir entre les empreses privades que col · loquin a aturats i que assoleixin la major puntuació en el procés de licitació . Les empreses interessades van tenir fins el 30 d'agost per presentar les seves ofertes . El Servei Públic d'Ocupació avalua ara les seves propostes , que qualificarà en funció de l'estratègia de col · locació i de captació d'ofertes d'ocupació, entre altres criteris .
No totes les agències de col · locació han pogut concórrer a la licitació , només les que en els últims tres exercicis hagin tingut un volum mínim mitjà de negoci anual de 100.000 euros . A la pràctica aquest requisit deixa fora la majoria d'ONG i associacions que també són agències de col · locació i que en molts casos estan especialitzades en col · lectius específics , com immigrants o persones en exclusió social .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS