dijous, 15 d’agost de 2013

Què passaria si Cospedal, Arenas i Cascos no haguessin dit la veritat?. El Codi Penal estableix, en els articles que van del 458 al 462, diverses penes per als testimonis que incorrin en fals testimoni durant una declaració judicial. DONEU UN COP D'ULL.
 Article 458

El Código Penal establece, en los artículos que van del 458 al 462
    
1. El testimoni que falti a la veritat en el seu testimoni en causa judicial, serà castigat amb les penes de presó de sis mesos a dos anys i multa de tres a sis mesos.

    
2. Si el fals testimoni es dóna en contra del reu en una causa criminal per delicte, les penes són de presó d'un a tres anys i multa de sis a dotze mesos. Si a conseqüència del testimoniatge es dicta sentència condemnatòria, s'imposaran les penes superiors en grau.

    
3. Les mateixes penes s'imposaran si el fals testimoni tingués lloc davant tribunals internacionals que, en virtut de tractats degudament ratificats conforme a la Constitució Espanyola, exerceixin competències derivades d'ella, o es realitzés a Espanya en declarar en virtut de comissió rogatòria remesa per un tribunal estranger.
Boyé creu que "va ser un error que se'ls hagi citat a declarar ara" perquè, assegura, "han pogut no s'ajusta a la realitat dels fets". Tot i això, creu que "cal ser caut" sobre un possible fals testimoni, "sense perjudici que han estat reticents a les explicacions que han donat".
Molts podran pensar que una de les opcions que li queda al testimoni és no contestar. Tampoc és així, ja que l'article 460 preveu multes per a qui "silenciï fets":

    
Article 460

    
Quan el testimoni, perit o intèrpret, sense faltar substancialment a la veritat, la alteri amb reticències, inexactituds o silenciant fets o dades rellevants que li són coneguts, serà castigat amb la pena de multa de sis a dotze mesos i, si s'escau, de suspensió d'ocupació o càrrec públic, professió o ofici, de sis mesos a tres anys.
Tot i això, la llei preveu que, qui incorri en fals testimoni, pot restractarse, manifestant la veritat abans que es dicti sentència.
Boyé considera que això suposaria que els declarants es veiessin autoincriminados, "no només en la mentida, sinó en els propis fets". Això diu el Codi Penal en el seu article 462:

    
Article 462

    
Queda exempt de pena el qui, havent prestat un fals testimoni en causa criminal, es retracti en temps i forma, manifestant la veritat perquè tingui efecte abans que es dicti sentència en el procés de què es tracti. Si a conseqüència del fals testimoni, s'hagués produït la privació de llibertat, s'han d'imposar les penes corresponents inferiors en grau.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS