dimecres, 5 de juny de 2013

La enganyosa política governamental d'exportació d'armes. Aquest dimecres es presenta a la Comissió de Defensa del Parlament les estadístiques d'exportacions d'armes espanyoles 2012. La tendència continua sent a l'alça, l'increment del valor de les exportacions entre 2003 i 2012 ha estat d'un 410%.
Les estadístiques que es presenten, no inclouen cap referència a la política governamental de foment de les exportacions, aquesta política cal buscar-la en la Directiva de Defensa Nacional, de juliol de 2012 en la qual es marca l'objectiu d'impulsar la indústria espanyola de defensa i la seva internacionalització, és a dir, ajudar a accedir a mercats a l'exterior. També cal buscar-la en l'entramat d'entitats vinculades al Ministeri de Defensa com l'Oficina de Suport Exterior, un òrgan de la Direcció general d'Armament i Material del Ministeri de Defensa, els agregats de Defensa, que formen part de les ambaixades espanyoles al estranger i que estenen la seva presència a 82 països; l'empresa pública DEFEX, SA, que ha triplicat els seus beneficis el 2012, arribant als 4,3 milions d'euros, i l'empresa pública Enginyeria de Sistemes per a la Defensa d'Espanya, S. A. (ISDEFE), empresa presidida pel secretari d'Estat de Defensa.
Finalment tenir present el salt qualitatiu en la política de foment de les exportacions d'armes que va suposar l'aprovació de la Llei 12/2012 per mitjà dels anomenats contractes govern a govern, aquests contractes són signats pel Ministeri de Defensa i en ells es compromet a garantir el subministrament contractat amb un país tercer. Tot i la importància d'aquests contractes, les estadístiques avui presentades no ofereixen cap informació sobre els contractes establerts.
Les estadístiques oficials se centren en les xifres de les exportacions realitzades, deixant en un pla molt secundari les exportacions autoritzades. Aquesta metodologia no és neutra, ja que ofereix una imatge distorsionada de l'actuació de l'Administració. Les xifres de les exportacions autoritzades, tot i que encara no s'hagin realitzat, són molt importants ja que ofereixen una imatge més real de com s'està interpretant la normativa sobre comerç d'armes. Crida l'atenció que en 2012 s'hagin realitzat exportacions per valor de 1.953 milions d'euros, autoritzant exportacions per valor de 7.692.000. Una part del material autoritzat i no exportat en l'exercici fiscal 2012, es realitzarà segurament el 2013 o en anys posteriors. El exportat prou feines suposa el 25% del que s'autoritza. Si es confirma aquesta tendència en els propers anys, es demostrarà que la política governamental de foment de les exportacions d'armes està començant a donar resultats.
De les estadístiques 2012, destacar que les denegacions a l'exportació han estat simbòliques, insignificants i contradictòries. En el cas de Bahrain es va denegar l'autorització d'exportació d'ulleres de visó nocturna i sistemes d'observació i tir, per la seva situació interna de tensió o conflicte i per la possibilitat de desviament. No obstant això sí es va autoritzar l'exportació a Bahrain de municions diverses per valor de 20 milions € i de bombes, coets, torpedes i míssils per valor de 21 milions €. Crida l'atenció la incoherència en la forma en què s'apliquen els criteris 3 (situació interna del país de destinació) i 7 (risc de desviament) de la Posició Comuna de la Unió Europea, criteris recollits també en la Llei 53/2007 sobre el control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús. Una incoherència que posa de manifest la importància dels interessos econòmics i comercials a l'hora d'autoritzar les exportacions d'armes. S'és més rigorós amb les exportacions d'escàs valor, en aquest cas les ulleres de visió nocturna, mentre que s'interpreta la llei de forma menys exigent quan ens trobem davant d'una operació de quantia important.
En definitiva les estadístiques avui presentades poden servir per a estudiosos, però si el Congrés dels Diputats vol exercir la seva funció de control sobre l'actuació del Govern, funció que li atribueix l'article 66 de la Constitució, haurà d'organitzar sessions on es discuteixin i s'estableixin criteris i prioritats respecte a les exportacions d'armes. No oblidem que aquestes exportacions en algunes ocasions són utilitzades com a instrument d'acció política exterior. Prenguem en consideració que en aquests moments el Ministeri d'Afers Estrangers ha donat suport, a la decisió de la UE, en l'aixecament de l'embargament d'armes a les fraccions rebels o insurgents de Síria, al mateix temps que Obama acaba d'anunciar la proposta de estudiar el tancament de l'espai aeri a l'exèrcit de Síria. De dur-se a terme aquestes dues mesures s'intervé en la capacitat de l'ús de la força en els dos bàndols enfrontats, això si al · legant que aquestes dues mesures es prenen per raons humanitàries. La qüestió és si armant el conflicte o equilibrant la capacitat de l'ús de la força d'ambdues parts, creiem que disminuiran les morts humanes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS