diumenge, 19 de maig de 2013

El futur Dins d'Espanya en mans d'una ultracentrífuga Rosa Diaz. Espanya va camí d'un pacte PP i UPyD. un partit que te com a objectiu principal CARREGAR contra Catalunya amb Més FORÇA. Alguns detalls del pervers Programa UPyD.
 REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ I DE L'ESTAT
 
Reforma del títol VIII de la Constitució per delimitar clarament el repartiment de competències i tanqui el model autonòmic, establint que les següents matèries han de ser competència exclusives de l'Estat i intransferibles: representació internacional, defensa, justícia, educació, sanitat, medi ambient, protecció civil i recursos naturals, sense rebutjar l'estudi d'altres matèries ni la gestió descentralitzada d'algunes competències estatals.


Supressió de la disposició transitòria quarta que afecta NavarraSupressió de la disposició addicional primera que consagra els drets històrics dels territoris.


Modificar l'article 2 CE: on diu "nacionalitats i regions" ha de dir "comunitats i ciutats.


Fusió gradual, dins d'un termini amb data d'expiració, dels ajuntaments menors de 5.000 habitants.


A les comunitats amb dues llengües oficials s'ha d'assegurar la igualtat de drets lingüístics, Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció ".


Reforma constitucional que la delimitació clarament les competències autonòmiques i locals de les estatals, eviti duplicitats, tanqui definitivament el model autonòmic i torni a l'Estat les competències d'educació i sanitat (mantenint la seva gestió descentralitzada) per garantir la mateixa qualitat a tot Espanya.


Supressió dels organismes administratius autonòmics, com consells econòmics i socials, consells consultius, tribunals de comptes, agències de protecció dades, agències de trànsit, agències meteorològiques, instituts d'estadística i oficines comercials a l'exterior.


Supressió del Concert Econòmic basc i navarrès, amb la conseqüent eliminació del Contingent basc i de l'Aportació navarresa

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS