dijous, 25 d’abril de 2013

Així serà la seva pensió si té 50 anys. Qui cotitzi 38 anys i ho faci per base màxima els 25 previs a la jubilació, cobrarà 2.498 euros al mes. Si ho fa per la mitjana, percebrà 1.783, i només 645 si paga per base mínima.
La Tresoreria General de la Seguretat Social proporcionarà des de gener de 2014 a tots els cotitzants que tinguin complerts els 50 anys una estimació de la pensió que cobraran el primer mes després de la seva jubilació. Per a les edats més properes a l'edat de retir, les projeccions que faci tindran una validesa bastant aproximada, però l'anirà perdent a mesura que l'edat estigui més a prop dels 50 anys, i, per tant, més allunyada del punt de la jubilació , ja que les cotitzacions dels anys venidors només poden construir-se amb estimacions. Donada la virulència de la crisi actual, és molt complicat considerar que els cotitzants poden mantenir la seva carrera fins al final, i més encara que puguin fer-ho amb les aportacions actuals. Malgrat tot això, CincoDías ofereix aquí una estimació de la quantia de pensió que cobraran tres persones que tinguin ara 50 anys justos, i que tinguin bases de cotització diferents: la màxima del sistema, la mitjana i la mínima dels grups de cotització 3 a set.
En tots els casos, es considera que tenen una llarga carrera de cotització, (sempre suficient per accedir al 100% de la base reguladora) i que arribaran a 2029, any en què s'han de jubilar legalment amb 67 anys, amb bases similars a les actuals i que ja tenen des de 2005, primer exercici dels 25 anys que computarien per calcular la seva primera prestació. El resultat s'especificarà en euros constants d'avui per donar idea exacta de poder real de compra que cada persona pot gaudir en la jubilació.
Atès que simular un càlcul d'una pensió causada en 2029 (quan els cotitzants considerats arribin a l'edat de 67 anys), prenem les bases de cotització aportades en els 25 anys previs: des de 2005 inclòs. Les de 2005 a 2011 (ambdues incloses) les actualitzem amb l'IPC mitjà d'aquest període (2,61% anual), les de 2012 i 2013 les considerem pel seu valor nominal, i les restants fins 2029, per la quantia de la base de 2013 per oferir el valor en termes constants d'avui.
Cas 1. Base de 3.425 euros. L'aplicació de la fórmula que recull la Seguretat Social, i que va ser aprovada en 2011 en l'última reforma, determina que la suma de totes les aportacions dels 300 mesos que conformen els 25 anys assenyalats per la llei, arribarien a 1.020.444 euros per a una persona de 50 anys que cotitza per la base màxima sempre (ara 3.425 euros al mes). La seva divisió entre 350 xifra una primera pensió de 2.915,5 euros mensuals, 40.817 en termes anuals.
Però la Seguretat Social té establert un límit a la pensió màxima, que obliga que a aquesta persona se li limitaria la pensió a 2.497,9 euros al mes, o 34.970,7 euros a l'any. La resta de la prestació que segons el càlcul actuarial s'ha finançat, es destinarà a exercir la solidaritat amb els cotitzants de rendes menors, els que no arriben a la pensió mínima garantida.
Cotitzant de base mitjana
Els càlculs realitzats amb la mateixa tècnica d'actualització (correcció d'inflació i valor constant per aportacions dels propers 17 anys) només són vàlids si es manté estable la legislació, i donant per bo que els moviments de les bases de cotització fossin coherents amb la inflació, i que aquesta es mogués com ho ha fet en els últims set anys: avanç mitjà del 2,61%.
Cas 2. Base de 2.093 euros. Per a un treballador de 50 anys amb bases situades a la mitjana aritmètica entre la màxima dels set primers grups de cotització i la mínima, el que suposa 2.093 euros al mes, l'aplicació de la fórmula determina una primera pensió de 1.783 euros al mes, o 24.962 a l'any.
Cas 3. Base de 755 euros. En el tercer cas analitzat, el que un assalariat amb 50 anys ara i que podria considerar mileurista, amb una base de cotització actual de 755 euros mensuals (la mínima del grup 7), la primera pensió en 2029 seria de 645 euros al mes, o uns 9.041 euros a l'any. Aquesta quantia estaria lleugerament per sobre de la pensió mínima garantida per a persones sense cònjuge a càrrec (601,4 euros mensuals, per 14 pagues), però hauria d'emplenar en cas de tenir-los fins als 742 euros al mes o 10.388 anuals.A la infografia adjunta reproduïm la fórmula exacta per simular tot tipus de pensió, i que cada cotitzant comptabilitzi les seves aportacions reals, que poden haver tingut un comportament no uniforme. A més, pot tenir carreres de cotització interrompudes i no arribar als 38,5 anys exigits per tenir el 100% de la base reguladora.
Però considerant la situació laboral i el procés devaluativo que s'ha iniciat, si una persona de 50 anys, amb base màxima fins ara, perd la feina i troba un altre a meitat de preu (base mitjana), es trobarà amb una pensió en 2029 de 2.139 euros, en comptes de la màxima que esperava. I una persona que cotitzés ara per base mitjana i experimentés les mateixes circumstàncies que l'anterior als 50 anys, es trobaria en 2029 amb de 1.003 euros, en lloc dels 1.783 esperats: el 43,7% menys.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS