dimecres, 13 de febrer de 2013

El PP va pagar a *Bárcenas una quantitat fixa fins a desembre de 2012 com a indemnització per acomiadament També ha abonat també les cotitzacions a la Seguretat Social.
El Partit Popular va fer públic avui un comunicat en relació amb les informacions que publica aquest dimecres 'El País', segons les quals el *extesorero Luis *Bárcenas va seguir cobrant del PP fins a fa menys de dos mesos. A més, segons el diari, *Bárcenas ha disposat fins a fa un mes d'una sala per als seus documents a la seu del partit, així com dels serveis d'una secretària.

El comunicat del PP diu textualment:

"1. Que l'any 2010 el Sr. *Bárcenas Gutiérrez va sol·licitar la reincorporació al seu lloc de treball en les oficines centrals del PP, per haver finalitzat l'excedència forçosa que tenia concedida en raó del seu escó de Senador al com havia renunciat. Anteriorment s'havia produït la seva renúncia al lloc de Tresorer.

2. El Partit Popular va manifestar la seva decisió de no reintegrar al Sr. *Bárcenas al seu lloc de treball reconeixent en conseqüència, a l'efecte del previst en l'article 56 d'Estatut dels Treballadors, una indemnització per la resolució del contracte de treball.

3. Ambdues parts van acordar que la indemnització procedent s'abonés en diferit mitjançant un pagament mensual fins a desembre de 2012, amb l'abonament per part de l'empresa de les cotitzacions socials durant el període d'abonament de la citada quitança.

4. Amb la percepció d'aquesta indemnització es va considerar saldat i liquidat per tota classe de conceptes, el contracte de treball que unia a ambdues parts, no realitzant el Sr. *Bárcenas cap treball des d'aquell moment per al Partit Popular".

Segons publica avui 'El País', el PP ha pagat una quantitat fixa al mes al *extesorero fins a desembre de 2012 com a indemnització fraccionada (almenys 400.000 euros). El PP ha abonat també les cotitzacions a la Seguretat Social de *Bárcenas en virtut de l'acord aconseguit a l'abril de 2010 després de la seva dimissió com a senador, pel qual quedava rescindit el seu contracte.

"Aquesta circumstància, confirmada per un portaveu de l'adreça del partit, contradiu la versió mantinguda fins ara pel PP, segons la qual *Bárcenas estava desvinculat de la formació des de 2009", afirma 'El País'.

Així mateix, el diari indica que el *extesorero, a més, ha disposat fins a fa un mes d'una sala per als seus documents a la seu del partit, així com dels serveis d'una secretària.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS