dilluns, 11 de febrer de 2013

Cotitza el Partit Popular per Mariano Rajoy?. Des de 2008, les declaracions de la renda de Mariano Rajoy no recullen les despeses corresponents a cotitzacions de la Seguretat Social. El 2003 va cotitzar 800 euros pels quatre sous.
Les declaracions de la renda dels contribuents són una petita radiografia de la seva vida personal. Gràcies a les dades fiscals, es pot saber si el declarant està solter o casat, si té fills i quants, si té grans al seu càrrec, alguna discapacitat, si és generós amb les ONG, si és religiós, si li agrada la borsa, si és conservador amb els seus estalvis, si té hipoteca ... una infinitat de detalls que ens parlen del tipus de ciutadà que aporta a les arques de l'Estat.
Però en les declaracions presentades per Mariano Rajoy apareix una llacuna crucial que ens impedeix saber una dada bàsica del tipus de treballador que era el president abans de prendre possessió del seu càrrec. Des de 2008, les quotes de la Seguretat Social no es reflecteixen com a despesa en la seva declaració de la renda. Una anomalia que aquest diari no ha aconseguit explicar tot i haver-se posat en contacte amb la Moncloa.
L'historial de cotitzacions a la Seguretat Social de l'actual president arrenca el 2003, quan tot i declarar quatre sous només va tenir despeses deduïbles en la seva declaració per 800 euros. En l'exercici següent, quan va percebre remuneracions per tres conceptes diferents (diputat, un complement com exministre i pel Partit Popular), la seva cotització es va elevar a 1.265 euros.
En l'exercici següent, en el que va percebre les mateixes tres rendes, la seva contribució a la Seguretat Social es va elevar fins als 1.310 euros. Ja el 2006, quan no rebia la compensació de exministre, pels seus dos retribucions (la del Partit Popular i la de diputat), va cotitzar pràcticament el mateix, 1.354 euros, en línia amb les pujades anuals que solen registrar les bases de cotització. En aquest exercici va tenir uns ingressos de 187.000 euros.
Ja el 2007, va ser l'últim any en què apareix la Seguretat Social com una despesa deduïble en la seva declaració per import de 1.389 euros. No obstant això, apareix amb força una contribució empresarial a un pla de pensions privat, al qual se li suma 7.753 euros.
A partir d'aquest exercici, Rajoy ja no torna a cotitzar a la Seguretat Social, o si més no ja no figura com una despesa deduïble en la declaració de la renda. Sí continuen figurant seves contribucions al pla de pensions, que superen lleugerament els 4.000 euros.
No està clar què canvia en cada exercici perquè de sobte Rajoy deixi de figurar com cotitzant. Segueix sent diputat i segueix treballant per al partit. El diario.es s'ha posat en contacte amb diversos diputats i reconeixen que en les declaracions d'aquests exercicis tampoc figuren les seves cotitzacions socials, possiblement per un canvi reglamentari de la protecció social dels parlamentaris. La cotització que figurava en les declaracions correspon a un sou de 40.000 euros amb els drets propis d'un parlamentari (sense atur, ni formació professional, ni mutualitat).
La protecció social "ordinària" dels diputats preveu que es mantingui durant els mandats com parlamentaris una situació d'assimilació a l'alta de la Seguretat Social en línia amb el seu règim anterior. És a dir, si és assalariat, com assalariat, si és autònom en el règim per compte propi o per la mutualitat corresponent. Rajoy va ser fa trenta anys registrador de la propietat, un càrrec pel qual es cotitza com autònom, però és molt probable que en entrar com a diputat ja estigués inclòs en el règim general de la Seguretat Social en ser empleat del partit.
La veritable incògnita és on són les contribucions corresponents a la retribució que li va abonar tots aquests exercicis el Partit Popular. Segons el que disposa el reglament de la Seguretat Social i d'Hisenda, encara que el pagament al treballador es faci en concepte de dietes, despeses de representació o "espècies", aquestes tenen obligació de cotitzar a la Seguretat Social superats uns mínims. Per exemple, les dietes per quilometratge exemptes de tributació estan en 0,19 euros per quilòmetre. Si es paguen unes dietes per quilometratge de 0,23 euros, es cotitzaria per 0,6 euros, que és l'excés de tributació. En estar parlant de quantitats tan elevades de dietes, la major part estarien subjectes tant al tribut (com de fet es veu en la declaració de la renda), com a la Seguretat Social.
En qualsevol cas, en aquests anys en què aparentment Rajoy no tenia Seguretat Social, estava aportant al pla privat de pensions. Aquest no és el mateix que el dels diputats ja que, segons expliquen alguns parlamentaris, el seu pla està instrumentalitzat en forma d'assegurança pel que no apareix a la casella d'aportacions. Quant a les possibles baixes per malaltia, no és clar si el president tenia o no algun assegurança privada, encara que tot fa apuntar que sí.
Per la seva càrrec com a president del Govern, el 2012 Rajoy va tornar a cotitzar, en aquest cas en el règim de classes passives per a la seva pensió de jubilació, de manera que va abonar 1.441 euros de la seva nòmina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS