dimecres, 5 de desembre de 2012

*Wert cedeix a les pressions i fa marxa enrere en la seva llei lingüística Substitueix "la proporció equilibrada de les dues llengües" per "procurar el domini d'ambdues llengües".L'esborrany que va traslladar el ministre d'Educació a les comunitats autònomes, deia que tant el castellà com la llengua cooficial havien de ser garantits "en les diferents assignatures en proporcions equilibrades en el nombre d'hores lectives". No obstant això ahir, durant la Conferència Sectorial d'Educació, va repartir un text corregit, en el qual es deia que bastava amb que "es procuri el domini d'ambdues llengües oficials pels alumnes".

Entre altres modificacions, en l'enunciat original es deia que "les administracions educatives garantiran en totes les etapes educatives obligatòries que les llengües cooficials siguin ofertes en les diferents assignatures en proporcions equilibrades en el nombre d'hores lectives de manera que es procuri el domini d'ambdues llengües oficials pels alumnes sense prejudici de la possibilitat d'incloure llengües estrangeres". No obstant això, el text modificat aquest extracte desapareix i s'afirma que "correspon a les administracions educatives determinar la proporció que procedeixi en l'ús del castellà i la llengua cooficial com a llengües vehiculessis en el sistema educatiu, en atenció a l'estat de normalització lingüística".

A més, converteix l'obligació de les Comunitats Autònomes en una possibilitat que aplicar depenent dels seus criteris. El text diu: Les CCAA "podran dissenyar i implantar sistemes en els quals es garanteixi la impartició d'àrees i matèries lingüístiques i no lingüístiques, en llengua castellana i cooficial, en cadascun dels cicles i cursos de les etapes obligatòries, de manera que es procuri el domini d'ambdues llengües oficials pels alumnes, sense perjudici de la possibilitat d'incloure llengües estrangeres". Abans, la seva obligació era "garantir-ho".

En el cas que les Comunitats que no hagin implantat els sistemes "indicats en el paràgraf anterior" com Catalunya, el Govern estableix que "podran atorgar, en funció de l'estat de normalització lingüística als seus territoris, un tracte diferenciat a la llengua cooficial respecte del castellà en una proporció raonable, sense que, en cap cas, pugui suposar de fet l'exclusió del castellà". I afegeix un punt més: "A més, en aquest supòsit, i en el marc de la programació de l'oferta educativa de cada administració educativa, els pares o tutors tindran dret a escollir la llengua vehicular de l'ensenyament que rebin els seus fills".

La versió inicial es veu trastocada també en el següent punt, que sembla dissenyat per evitar l'incompliment de Catalunya en els col·legis privats que ensenyen en castellà: "Si la programació anual de l'administració educativa no contemplés oferta docent pública o concertada en la llengua vehicular triada en el municipi o la zona limítrofa corresponent, els pares podran optar per escolaritzar als seus fills en centres privats, corresponent a l'administració educativa sufragar les despeses d'escolarització"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS