dissabte, 8 de desembre de 2012

L'arribada d'Europa *Vegas a Madrid 'relaxa al màxim' les seves lleis fiscals per afavorir el joc de *Eurovegas. Els casinos madrilenys passaran a tributar el 10% en lloc del 45% , el joc i oci atrauria a Espanya (en concret a Madrid) major prostitució, corrupció i crims.La Comunitat de Madrid va publicar, el passat dia 27 de novembre a través del Butlletí Oficial de l'Assemblea de Madrid, el Projecte de Llei 6/2012 de Mesures Fiscals i Administratives que crea un nou règim jurídic pels *macro-establiments de joc. Aquest projecte de llei ja deixa veure diverses mesures que tendeixen a afavorir la implantació de projectes de casino i de jocs com el de '*Eurovegas'.

Entre les noves mesures que prendrà el Govern regional de Madrid es troba la de crear una 'Comissió de Control de Joc'. Aquesta serà una nova figura pública a la qual se li atribueix la màxima autoritat en relació a l'activitat del joc. Entre altres responsabilitats, la Comissió es reserva el dret a valorar (com una espècie de jurat) les presumptes infraccions dels directius de casinos, així com les al·legacions d'aquests i la rellevància de la infracció i, en conseqüència, resoldre positivament si ho estima oportú.

A més d'aquestes actuacions, el Govern autonòmic ha creat una figura batejada com a Centre Integrat de Desenvolupament (CID) per definir a *Eurovegas i les seves possibles versions, i l'ha inclòs entre els Projectes d'Abast Regional, que fins ara afectaven a infraestructures, hospitals o habitatge protegit. Amb això, es facilita la seva tramitació urbanística així com la possible expropiació dels terrenys afectats per la seva execució. D'altra banda, la nova Llei de Mesures Fiscals i Administratives de la Comunitat de Madrid baixa la tributació de les activitats de joc del 45 % al 10 %.

Es regulen per primera vegada bonificacions en la quota per inversió, creació i manteniment d'ocupació. L'Executiu madrileny ha modificat el Reial decret Llei 16/1977, que regula els aspectes fiscals dels jocs d'atzar, per relaxar al màxim la taxa que han de pagar els casinos. A més, el complex tindrà una bonificació del 9% de les inversions en edificis o material; i una bonificació anual de 9.000 euros per cada treballador que integri la plantilla.

La Comunitat ha aprovat, també, una bonificació del 95% per a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. A més, a això se li sumeixi la duta a terme pel Govern central sobre la *Lay d'Hisendes Locals per permetre que projectes com '*Eurovegas' estiguin exempts de pagar el 95% de l'IBI (Impost de Béns Immobles).

Entre les modificacions també es destaca que l'horari de funcionament de les sales de joc es determinarà lliurement pel casino, arribant fins i tot a les 24 hores/dia, i que les empreses que gestionen els casinos podran concedir préstecs, i múltiples modalitats de finançament als jugadors. D'altra banda, el titular del centre no tindrà cap responsabilitat cap a qualsevol activitat de joc desenvolupada per tercers dins del casino.

Finalment, i pel que fa a la vigència de l'autorització, amb caràcter general, aquesta tindrà una durada de 10 anys i podrà ser renovada per períodes d'idèntica durada si es compleixen els requisits establerts.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS