dijous, 16 d’agost de 2012

La majoria de països europeus ajuden als aturats que esgoten la seva prestació A Alemanya es complementa el pagament amb assistència per a l'allotjament i a Bèlgica els subsidis per desocupació tenen una durada ilimitad.La majoria dels països europeus preveu ajudes per als aturats que hagin esgotat la prestació, encara que amb diferències com Alemanya, que complementa el pagament amb assistència per a l'allotjament, o Bèlgica, on els subsidis per desocupació tenen una durada il · limitada.
El Govern espanyol va anunciar aquest dimarts que aprovarà el dia 24, amb efecte retroactiu al 16 d'agost, una pròrroga per sis mesos més del pla Prepara, que inclou l'ajuda de 400 euros a aturats que hagin esgotat la prestació per atur o el subsidi. Segons el Ministeri d'Ocupació, Prepara ha beneficiat 500.859 persones des que es va crear, el febrer de 2011, fins al juliol d'aquest any, i ha suposat una despesa de 1.051,1 milions d'euros fins al maig.
A Alemanya, els aturats que esgoten el període per percebre el subsidi d'atur-un màxim de 12 mesos per a menors de 50 anys i de 15 per volen els superin-entren en el règim fixat per les lleis conegudes com Hartz IV, que preveu un subsidi de 374 euros per a persones que viuen soles. Aquesta quantitat es complementa amb 337 euros per als que tinguin cònjuge, i des de 219 euros per als fills que visquin a la llar familiar menors de 6 anys fins 289 per als majors de 18 i menors de 25. A més, amb certs límits, es paguen despeses d'arrendament o manteniment d'un habitatge propi, encara que sense incloure quotes d'hipoteca ni calefacció.
A França, hi ha dos tipus d'ajuda per als aturats de llarga durada als quals se'ls ha acabat la prestació d'atur. El Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), un subsidi solidari específic per a aquelles persones que en la dècada anterior a la seva sol · licitud hagin treballat almenys cinc anys. L'ajuda, de la qual es beneficien 352.300 persones, ronda els 469 euros al mes i es lliura íntegra quan els ingressos són inferiors als 625,2 euros per a una persona sola, i 1.250,4 euros en el cas d'una parella.
També hi ha el Revenu de Solidarité Active (RSA), per a aquells que en els últims deu anys hagin treballat menys de cinc. A principis de gener es beneficiaven de la RSA 2.030.000 de persones i l'ajuda és de 474,9 euros mensuals per a una persona sola i de 712 per a una parella. S'entrega de manera indefinida si el demandant reuneix certes condicions.
A Itàlia, on hi ha diferents tipus de Seguretat Social depenent de les professions, més enllà del règim general que porta el Istituto Nazionale vaig donar Previdenza Sociale (INPS), no hi ha pròrroga extraordinària per a aturats de llarga durada en la prestació per desocupació. De fet, el treballador adscrit al règim general de l'INPS només té dret a 8 mesos de prestació per atur (12 si ha superat els 50 anys), sempre que hagi cotitzat durant almenys 52 setmanes en els dos anys anteriors a rebre-la.
Al Regne Unit, no existeix la figura legal d'aturat de llarga durada. Actualment hi ha diversos tipus de subsidi d'atur i el primer és el que es paga quan s'ha contribuït durant dos anys a la Seguretat Social: 182 dies cobrant 67 lliures (85 euros) a la setmana i sense tenir en compte el sou que va tenir el beneficiari en el seu moment. Hi ha un altre tipus de subsidi de desocupació, per temps indefinit, que té en compte la renda familiar i en cas que l'aturat tingui estalvis menors a 16.000 lliures (20.350 euros), encara que no hagi contribuït mai a la Seguretat Social, se li paga 67 lliures a la setmana, si bé la quantitat pot anar baixant en funció de la renda familiar o patrimonial.
A Portugal, es consideren aturats de llarga durada a aquells que no tenen feina involuntàriament durant més de 12 mesos i el màxim període que cobreix la desocupació és 18 mesos. El desocupat que esgota el subsidi pot rebre una ajuda de 400 euros durant nou mesos com a màxim.
A Bèlgica, com a regla general, els subsidis per atur tenen una durada il · limitada i d'ells poden beneficiar-sota certes condicions-fins i tot les persones que mai hagin treballat.
A Holanda, un país on l'atur se situa actualment al voltant del 5%, el subsidi d'atur té una durada màxima de 3 anys i dos mesos. A Àustria, les prestacions per desocupació pugen al 55% del salari net i es cobren durant un període d'entre cinc mesos com a mínim i un any com a màxim.
A Grècia, un aturat té dret a una prestació de 360 ​​euros mensuals per un període que varia entre cinc i dotze mesos. A Hongria, només es pot accedir a cobrar l'atur durant tres mesos, si la persona ha treballat un mínim de tres anys. A Eslovènia, el subsidi mensual mínim per a un desocupat és 350 euros i la seva durada és de tres a 24 mesos.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS