dimecres, 29 d’agost de 2012

Hisenda controlarà tota la informació financera catalana. La Generalitat ha de presentar cada mes un pla de tresoreria actualitzat. No podrà invertir en borsa o demanar crèdits a l'estranger. El Govern podria enviar una missió de control.  Encara Catalunya no accepti certes condicions per accedir al Fons de Liquiditat Autonòmic, aquest mecanisme de suport a la liquiditat de les comunitats exigeix ​​el compliment d'uns requisits molt estrictes i d'un control gairebé exhaustiu per garantir que s'estan fent els deures. Tal com es desprèn del Reial decret llei 21/2012, de 13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l'àmbit financer, l'adhesió comporta l'acceptació d'una sèrie de condicions financeres i fiscals. Fins i tot els pagaments que poden efectuar amb els fons estan també limitats. Això sí, com cada comunitat negocia en privat amb Hisenda poden incloure més requisits.
DESTINACIÓ DELS FONSLa liquiditat ha de ser usada per atendre els venciments dels valors emesos, els dels préstecs concedits per institucions europees, les operacions que no puguin ser refinançats i, per descomptat, les necessitats de finançament del dèficit públic. No obstant això, no podran realitzar operacions en valors ni de crèdit a l'estranger llevat que ho autoritzi la Secretaria General del Tresor. És a dir, no podran ni invertir en borsa ni comprar deute ni demanar o prestar diners a altres països.
CONDICIONS FISCALSA més de marcar a què pot destinar la liquiditat, el Fons implica, en el termini de 15 dies després de l'adhesió, que la Comunitat acordi amb el Ministeri d'Hisenda un pla d'ajust real i productiu. Si ja té un, Hisenda pot insinuar modificacions. A més, haurà de remetre al Ministeri un pla de tresoreria detallat, amb la seva previsió mensual d'ingressos, el seu saldo de deute viu o el seu calendari i quantia de necessitats d'endeutament. Cada mes, actualitzarà aquesta informació. Això sí, remetre no implica que Hisenda no demani més informació per assegurar-se que la comunitat va pel bon camí. En el cas que el Govern consideri que no compleix amb els objectius de reclamar noves mesures o un nou calendari, podent sol · licitar a la Intervenció General de l'Estat les actuacions necessàries per dur a terme una missió de control.
CONTROL GOVERNAMENTALEn el cas que s'enviï una missió de control a la Comunitat, aquesta haurà de col · laborar i aportar tota la informació que li sigui requerida. És més, aquesta missió de la Intervenció General de l'Estat tindrà accés a tota la seva documentació financera.
GESTIÓL'Estat serà l'encarregat de gestionar el pagament dels venciments de deute públic de la Comunitat. L'ICO serà qui formalitzi els préstecs a subscriure per les comunitats i, anualment, se li compensarà econòmicament.
Adhesions fins a final d'anyTotes les comunitats que encara no han decidit adherir-se al Fons de Liquiditat Autonòmic encara estan a temps de fer-ho. Poden presentar les seves sol · licituds abans del 31 de desembre d'aquest any, llevat que, finalment, es decideixi prorrogar aquest termini. A més, anualment, serà la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics l'encarregada de decidir si la comunitat segueix tenint dificultats.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS