dimarts, 26 de juny de 2012

Espanya el país amb més polítics d'Europa, gairebé 450.000, la majoria corruptes, inútils, inresponsables, trilers, polítics treballant en tots els nivells de l'administració, així com en tot tipus d'empreses públiques o participació de fons públics, fundacions, ens, observatoris, consells, defensors, agències, direccions ...


Un estudi intern elaborat per assessors de la Presidència del Govern desvetlla que Espanya és el país europeu amb major nombre de polítics amb càrrecs públics per habitant de tota Europa. Aquests polítics es troben treballant a tots els nivells de l'administració. Tenim 300.000 polítics més que Alemanya, treballant a costa del pressupost, i el doble que Itàlia i França.

Segons un estudi elaborat per tres assessors de la Presidència del Govern i dau a conèixer per ‘L'Agulló’, a Espanya tenim 445.568 polítics treballant en tots els nivells de l'administració, així com en tot tipus d'empreses públiques o participació de fons públics, fundacions, ens, observatoris, consells, defensors, agències, adreces…

Segons l'informe tenim el doble del percentatge per habitant que els que té Itàlia, que es manté en nivells molt parells amb els de França, país que sempre s'ha caracteritzat per la seva forta estructura pública. El més sorprenent és que Espanya té 300.000 polítics emprats per elecció o per designació directa en tot tipus d'organismes, que Alemanya, país que té el doble de la població espanyola. L'estudi desvetlla, que la grandària desmesurada de la nostra administració no es troba distorsionat tant entre els funcionaris que presten servei directe al ciutadà (professors, administratius, metges, *policias etc), sinó que el major percentatge de distorsió es troba entre els polítics que poblen la nostra administració.

Les comunitats autònomes i els ajuntaments, la gran agència de col·locació dels partits.

L'estudi desvetlla que la major quantitat de polítics col·locats en l'administració, ho fan a través d'organismes depenents de les comunitats autònomes i els ajuntaments, i l'estudi elaborat per aquests tres assessors de la Presidència del Govern destaca la febre *colocadora en les empreses municipals de l'habitatge i les empreses de transport municipals i la proliferació d'observatoris i organismes assessoris. Precisament l'informe desvetlla que és sota l'anomenada assessoria on més polítics hi ha contractats, assenyalant fins i tot que en moltes ocasions es donen casos d'assessors que assessoren a altres assessors i així successivament fins a en quatre ocasions fins que arriba l'assessorament a un càrrec electe.

Per primera vegada es desvetlla el nombre d'alliberats sindicals i patronals

L'informe també considera com a polítics als alliberats sindicals i patronals, i per primera vegada se'ls posa xifres. En el cas de les organitzacions sindicals, a Espanya comptem amb 65.130 alliberats sindicals. Les patronals compten amb 31.210 persones emprades amb responsabilitat en l'adreça política de les seves organitzacions. En l'informe s'especifica que el nombre d'alliberats sindicals i patronals s'inclou lloc que realitzen funcions d'organització política de l'Estat, i les seves organitzacions són sufragades per fons procedents de l'administració central, les comunitats autònomes i els ajuntaments. En aquest apartat no només s'ha *incluído la representació dels sindicats majoritaris com CC.OO i UGT sinó que també han estat *incluídos tots els sindicats amb *respresentación. Per al càlcul d'aquests s'ha analitzat les borses d'hores sindicals i alliberats que reflecteixen els convenis col·lectius sectorials.

Les dades més voluminoses i algunes curiositats de l'estudi

L'estudi reflecteix que el lloc on més polítics hi ha col·locats és en empreses públiques o amb participació pública (en la seva majoria són autonòmiques i municipals) on hi ha emprats la *friolera de 131.250 polítics. Li segueixen els ajuntaments, que empra directament a 8112 alcaldes i 65.896 regidors. A continuació els segueixen els sindicats i patronals. Entre els elements especialment curiosos estan els càrrecs de designació directa en el sistema sanitari i el sistema educatiu, on hi ha empleats 8260 i 9320 polítics que realitzen en la seva majoria tasques d'assessorament, planificació i control de la resta d'empleats públics.

També destaquen els polítics emprats com a càrrecs de confiança, que l'informe detalla en 40.000 subratllant l'informe, que la xifra s'ha disparat per la pràctica habitual dels grups municipals i parlamentaris autonòmics a tenir un determina
do nombre de càrrecs de confiança respecte a la seva representació que realitzen labors internes dels grups, i que es *solapan amb les dels assessors personals que al seu torn tenen els polítics electes. L'informe, per tant, posa negre sobre blanc que a Espanya tenim més caps que indis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS