dimarts, 6 de març de 2012

Paraules de Sa Majestat el ReiParaules de Sa Majestat el Rei en el lliurament de Despatxos de la LXII Promoció de la carrera judicialCada any som testimonis de com les successives promocions de jutges espanyols se sumen a l'apassionant tasca de servir els ciutadans des de la Judicatura, una institució clau per a la convivència.
Els seus integrants són un fidel reflex de la societat espanyola i del seu constant evolució.
Són dones i homes procedents de tots els racons d'Espanya units per la ferma vocació d'aplicar el seu important formació jurídica al servei de cada persona i de tota la col · lectivitat.
Per això, en aquesta cerimònia carregada de significació per a la Justícia espanyola, desig en primer lloc felicitar als nous jutges que s'incorporen a la noble tasca d'administrar justícia al nostre país.
El vostre esforç, el de les vostres famílies i el dels qui us han donat suport en l'etapa de preparació i pràctiques es veuen ara recompensats per un merescut èxit. Enhorabona de cor.
La vostra integració a la carrera com a membres del poder judicial es produeix en un any de gran simbolisme. Efectivament, la Constitució de 1812 va establir la creació del Tribunal Suprem i l'atribució, al més alt rang legal, de la potestat d'aplicar les lleis en les causes civils i criminals als tribunals establerts a la llei.
D'aquesta manera es van posar les bases del modern poder judicial.
Avui, dos-cents anys després, la nostra Carta Magna recull el principi d'unitat del poder judicial com a base de l'organització i el funcionament dels jutjats i tribunals.
Al mateix temps atribueix als jutges i magistrats en exclusiva l'exercici de la funció jurisdiccional, jutjant i fent executar el jutjat.
En els últims decennis la voluntat dels espanyols d'organitzar la convivència en un marc d'entesa, de col · laboració i de respecte als drets de cada persona ha inspirat la nostra legislació així com el treball en les institucions internacionals de les quals Espanya forma part.
És ben sabut que l'aplicació judicial del dret té un paper determinant, no només en el context intern sinó també en l'articulació d'espais supranacionals de cooperació.
Em refereixo en particular a l'àmbit de la Unió Europea en què els jutges de cada Estat membre són també jutges europeus, ja que apliquen directament el dret europeu garantint els drets de tots els ciutadans de la Unió.
No hi ha dubte que això suposa un repte i un autèntic estímul per als nous jutges.
Benvolguts membres de la nova promoció de jutges,
Esteu sens dubte desitjosos de incorporar als vostres destins professionals on podreu posar en pràctica els coneixements que heu adquirit després de molt temps d'estudi i preparació.
Us animo a que ho feu amb aquest esperit de servei als ciutadans propi de la vocació judicial, tenint sempre presents els principis, valors i drets fonamentals que la Constitució consagra.
En aquest propòsit sempre podreu comptar amb tot el suport de la Corona.
Vull finalment dir-vos, amb la Reina, que compartim la vostra alegria i la de les vostres famílies, i que us desitgem tot l'èxit i encert en l'exercici de vostra gran professió.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS