divendres, 17 de febrer de 2017

Imagineu-vos que podríem fer amb una Catalunya Independent si el govern de Navarra amb els seus furs, contempla per als seus pensionistes navarresos una pujada de les pensions de fins a un 8% en lloc del 0/25% que marca l'Estat Espanyol.Un total de 22.000 pensionistes navarresos veuran complementades les seves pensions en 2017 amb pujades de fins al 8%, segons ha informat el vicepresident de Drets Socials, Miguel Laparra, en la roda de premsa celebrada després de la sessió de Govern. D'una banda, s'incrementaran en un 8% les deduccions fiscals de les pensions de viduïtat en 2017, i de l'altra, les pensions contributives inferiors al SMI augmentaran de manera progressiva la quantia fins igualar-se en tres anys amb les noves pensions de viduïtat. La proposta planteja un increment de la deducció fiscal a les pensions de viduïtat d'un 8% per al 2017, és a dir, el mateix increment que ha experimentat el SMI.

 Aquest augment afecta aproximadament a 9.490 persones vídues, de les quals el 98% són dones, i suposa un reforç de la inversió social en més del 300%, passant de 3,2 milions a l'any 2016 a una previsió de 10 milions el 2017 , segons ha dit Laparra.

Així mateix, ha continuat, les persones que reben pensions contributives amb rendes inferiors al SMI i que no reben la deducció fiscal de les pensions de viduïtat es beneficiaran, a partir de l'any 2017, d'un complement que, en tres anys, s'equipararà seus al SMI de l'any 2017, que arriba als 707,60 euros (825,53 euros mensuals amb prorrateig d'extres). Aquest col·lectiu està conformat per un 56% de dones i un 44% d'homes. Segons Laparra, el 2017 totes les persones pensionistes amb ingressos inferiors al SMI de 2016 veuran incrementats els seus ingressos en un 2%, al qual s'afegirà la diferència entre el SMI de 2016 i la quantia que estiguessin percebent, és a dir, 668,30 euros mensuals o 779,6 euros amb les pagues extres prorratejades. Per als anys 2018 i 2019, aquestes mateixes persones tindran un nou increment del 3% cada any, el que significarà una equiparació amb les pensions de viduïtat per a l'any 2019.

Està previst que aquesta segona mesura beneficiï 12.466 persones que actualment perceben pensions inferiors al SMI i per tant es troben en una situació de desavantatge respecte a les persones que perceben pensions de viduïtat. La inversió social requerida per aquesta mesura s'estima en 9,6 milions anuals quan estigui plenament desenvolupada en 2019. Segons els càlculs del Departament de Drets Socials contrastats amb la Seguretat Social, al desembre de 2016 hi havia a Navarra 53 persones amb pensions SOVI de vellesa de 408,10 euros mensuals, 1.818 pensions de titulars unipersonals menors de 65 anys amb quanties de 586,50 euros mensuals, 8.871 pensions amb 627,7 euros mensuals, i 1.724 amb pensions de 677 euros de mitjana mensual. Els tres primers grups de pensions, ja per a l'any 2017 veuran incrementada la quantia a percebre en un 63,7%, un 12% i un 4,8% respectivament; i el quart tipus pujarà, ja en 2018, un 3,41%.

Aquestes quanties complementàries les percebran en l'any 2018, quan realitzin la declaració de la renda de 2017, en 2019 en el cas de les pensions que pugen a 2018. Una vegada que el procés d'equiparació de totes les pensions estigui conclòs, s'estima necessària una inversió social de 16,6 milions d'euros anuals per complementar totes les pensions de viduïtat i contributives inferiors al SMI. Segons ha dit el vicepresident, "està previst dins de la bossa per a aquest tipus d'incidències i no hi ha previsió que afecta cap partida de despesa i molt menys de despesa social". Laparra ha mostrat la seva "satifacció" per aquestes mesures, que suposen "millores molt notables" per a cada un dels col·lectius. "Aquest nou esquema suposa un avanç molt important que respon al doble objectiu de millorar les pensions de viduïtat i d'equiparar a aquells pensionistes que estaven en situació de desavantatge", ha exposat, per precisar que és un "avanç important en el compliment de l'acord programàtic en aquest camp ".

MANTENIR EL NIVELL ADQUISITIU
La proposta del Govern de Navarra contempla per anys successius que totes aquestes pensions, més el complement que aporta Navarra, es vegin revalorades en la mateixa quantia que s'incrementi l'IPC de Navarra, de tal manera que no perdin poder adquisitiu. El vicepresident de Drets Socials ha indicat que "sabem que el sistema de pensions és una responsabilitat del Govern central i la Seguretat Social, i que seria desitjable que aquest es fes càrrec del cost que suposa que tothom disposi d'una pensió mínima digna, però, en tot cas, el Govern de Navarra entén que, donat el diferencial del cost de la vida que tenim a Navarra i la prioritat social d'aquest Govern, cal fer un esforç propi en millorar les condicions de vida de les persones grans amb situacions econòmiques més precàries ", ha remarcat Laparra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS