divendres, 18 de setembre de 2015

En el cas d’oposició de l’Estat espanyol , i en tant es negocia la readmissió de ple dret de Catalunya a les principals instituci ons europees, el nou Estat català tindria diverses alternatives vàlides per a seguir utilitzant l'euro i continuar gaudint de la major part dels avantatges de pertànyer a la Unió Europea i l'àrea euro O NO . Paisos que no estan a la UE i no volen entrar .Islàndia :
L'economia d'Islàndia fa referència a la macroeconomia i política econòmica d'Islàndia, a més de tot el que faci referència a l'economia del país.Abans de la crisi financera islandesa del 2008, Islàndia tenia alt creixement econòmic, una equilibrada distribució de riquesa i baixa desocupació.[1] Després de la crisi, les prioritats del govern van passar a ser l'estabilització de la corona islandesa, la contenció de la inflació i del dèficit pressupostari, la reestructuració del sector financer i la diversificació de l'economia .

Moneda Corona islandesa
Organitzacions comercials OMC, AELC, OCDE
Estadístiques[1]
PIB rànquing 123è (2012 est)[2]
PIB (en PPP) 14,6 miliards (2012 est)
Taxa del PIB +1,4%% (2012 est)
PIB per capita 42.351 (2012)
PIB per sector primari 5,3%
secundari 24,4%
terciari 70,1% (2012)
Inflació 4,2% (2013)
Població sota el llindar de pobresa 10%
Força laboral 184.900 (2013)
Ocupació laboral per sector primari 4,8%
secundari 22%
terciari 73% (2007)
Taxa d'atur 4,4% (2013)
Indústries principals
Socis comercials[1]
Exportacions 5,1 bilions (2012)
Socis principals Països Baixos 30,18%, Alemanya 12,59%, Regne Unit 9,37%, República d'Irlanda, Estats Units 4,63%, Noruega 4,57%, França 4,35% (2012)
Importacions 4.609 bilions (2013)
Socis principals Noruega 15,78%,Estats Units 9,59, Alemanya 8,46%, Xina 8,2%, Brasil 7,66%, Dinamarca 6,39%, Països Baixos 5,12%, Regne Unit 4,57%, Suècia 4,59% (2013)
Finances públiques[1]
Deute extern 3.073 milions (2002)
Ingressos 7.582 milions
Despeses 7.159 milions (2008)

Liechtenstein :
Malgrat el seu petit territori, Liechtenstein posseeix una economia pròspera de lliure mercat i altament industrialitzada, a més de diversificada amb petits negocis. Els baixos impostos - el màxim és 20% - i regles senzilles per a la incorporació d'empreses van atreure moltes companyies per al país, les quals responen actualment per 30% del producte interior brut .

Moneda Franc suís
Organitzacions comercials OMC, AELC
Estadístiques[1]
PIB rànquing 179è (2009)[2]
PIB (en PPP) 3,2 miliards (2009)
Taxa del PIB -0,5% (2009)
PIB per capita 89 400 (2009)
PIB per sector agricultura 8%, indústria 37%, comerç i serveis 55% (2009)
Inflació 0,2% (2011)
Població sota el llindar de pobresa sense informació
Força laboral 35.250 (2010)
Ocupació laboral per sector agricultura 0,8 %, indústria 39,4 %, comerç i serveis 59,9% (2010)
Taxa d'atur 2,5% (2009)
Indústries principals electrònica, fabricació de metalls, productes dentals, ceràmica, productes farmacèutics, aliments, instruments de precisió, turisme, instruments òptics
Socis comercials[1]
Exportacions 3 760 milions (2011)
Productes d'exportació petites màquines especialitzades, connectors d'àudio i vídeo, i accessoris per a vehicles de motor, productes dentals, equips, aliments preparats, equips electrònics, productes òptics
Socis principals Unió Europea 62,6% (2006)
Importacions 2 218 milions (2011)
Productes d'importació productes agrícoles, matèries primeres, productes energètics, maquinària, productes metàl·lics, tèxtils, aliments, vehicles de motor
Socis principals Unió Europea, Suïssa (2006)
Finances públiques[1]
Deute extern 0 (2001)
Ingressos 1 290 milions (2011)
Despeses 1 372 milions (2011)

Noruega :
Noruega té una economia pròpia dels països més desenvolupats del món, on més del 60% de la mà d'obra es dedica al sector de serveis. El país és un dels principals productors de petroli i gas natural d'Europaque li aporta una riquesa entorn de 22% del total nacional.Moneda Corona noruega
Organitzacions comercials OMC, OCDE, Àrea Econòmica Europea i altres
Estadístiques[1]
PIB US$ 256,5 miliards (2008)
reng PIB 39è[2]
Creixement del PIB 1,8% (2008)
PIB per capita (PPP) US$ 55 200 (2008)
PIB per sector agricultura 2,4%, indústria 40,7%, comerç e serveis 56,8% (2008)
Inflació anual 3,6% (2008)
Població a baix del llindar de pobresa cap d'informació
Força laboral 2,59 milions (2008)
Sectors d'ocupació laboral agricultura 2,9 %, indústria 21,1 %, comerç e serveis 76 % (2008)
Taxa d'atur 2,6% (2008)
Comerç exterior[1]
Exportacions (US$) 177,6 miliards f.o.b. (2008)
Socis principals Regne Unit 26,3%, Alemanya 12,3%, Països Baixos 10,2%, França 8%, Suècia 6,5%, Estats Units 6,2%, (2007)
Importacions (US$) 93,21 miliards (2008)
Socis principals Suècia 14,7%, Alemanya 13,6%, Regne Unit 6,9%, Dinamarca 6,4%, Xina 6,1%, Estats Units 4,8%, Canadà 4,3% (2007)
Informacions financeres[1]
Deute extern US$ 469,1 miliards (2007)
Ingressos (US$) 283,7 miliards
Despeses (US$) 197 miliards (2008)

ajut econòmic donada (US$) cap d'informació .

Suiza :
La economía de Suiza, a pesar de la ausencia de recursos naturales, figura dentro de las más prósperas y desarrolladas del mundo. La tasa de desempleo es particularmente baja así como la tasa de inflación.Moneda Franco suizo
Banco central Banco Nacional Suizo
Organizaciones AELC, OMC, FMI, BERD, CNUCED, BIRD, BM y OCDE
Mercado de valores SIX Swiss Exchange
Estadísticas
PIB (nominal) 415,5 miles de millones de USD
Variación del PIB 2,9%
PIB per cápita 41128 dólares
PIB por sectores

agricultura (4,1%)
industria (23,9%)
servicios (72%)
Inflación (IPC) 1,2%
IDH 0,917
Población bajo la línea de pobreza 5,6%
Coef. de Gini sin informaciones
Fuerza Laboral 3,81 millones
Desempleo 2,9%
Comercio
Exportaciones 166,3 miles de millones de USD
Destino de exportaciones

Flag of Germany.svg Alemania
Flag of the United States.svg Estados Unidos
Flag of Italy.svg Italia
Flag of France.svg Francia
Importaciones 162,3 miles de millones de USD
Origen de importaciones

Flag of Germany.svg Alemania
Flag of Italy.svg Italia
Flag of France.svg Francia
Flag of the United States.svg Estados Unidos
Finanzas Públicas
Deuda externa pública 241 miles de millones de CHF

Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses .

Andorra :
El turisme, vendes al detall, i les finances són els pilars de la petita i ben-a-fer economia d'Andorra, el que representa més de tres quartes parts del PIB.[1] Atractiu per als compradors d'Espanya i França per la seva condició de zona franca, el país ha desenvolupat un important complex turístic molt actiu en la temporada d'hivern (gràcies als camps d'esquí) i, en menor mesura, en estiu. El país rep 11,6 milions de turistes tots els anys.Encara que menys del 2% de la terra és cultivable, l'agricultura, conjuntament la ramaderia, eren els principals suports de l'economia andorrana fins al sorgiment del turisme. La ramaderia ovina ha estat tradicionalment la principal activitat econòmica, però les plantacions de tabac són més lucratives i és al que està destinada ara la major part de la superfície conreada del país. La pràctica totalitat del menjar d'Andorra és importada.

A part de l'artesania, es fabrica cigars, cigarrets i mobles per a mercats domèstics i d'exportació. Una planta hidroelèctrica en Les Escaldes, amb una capacitat de 15 megawatts, proveeix el 20% de l'electricitat d'Andorra;[3] la resta de l'electricitat consumida prové d'Espanya.

Els avantatges econòmics d'Andorra van ser ordides en anys recents, després que França i Espanya obrissin seves economies, oferint béns de consum diversos a preus baixos. El sector bancari, amb el seu estatus parcial de "paradís fiscal" també contribueix substancialment per a l'economia.[1] Es calcula que els bancs andorrans representen el 16% del Producte Interior Brut del país.[4] .

Moneda Euro
Organitzacions comercials OMC (observator), OSCE
Estadístiques[1]
PIB rànquing 180è (2012)[2]
PIB (en PPP) 3 163 milions (2012)
Taxa del PIB -1,6% (2012)
PIB per capita 37 200
PIB per sector primari 14%, secundari 79%, terciari 6% (2011)
Inflació 1,1% (2012)
Població sota el llindar de pobresa sense informació
Força laboral 36.060 (2012)
Ocupació laboral per sector primari 0,4%, Secundari 4,7%, Terciari 94,9% (2010)
Taxa d'atur 2,9% (2012)
Indústries principals turisme, banca, tabac, ramaderia, fusta, mobiliari
Socis comercials[1]
Exportacions 70 milions (2012)
Productes d'exportació productes de tabac, mobles
Socis principals Espanya 58%, França 34% (1998)
Importacions 1 430 milions (2012)
Productes d'importació béns de consum, aliments, electricitat
Socis principals Espanya 51,5%, França 22,3%, Estats Units 0,3% (2003)
Finances públiques[1]
Deute extern sense informació
Ingressos 403 milions (2012)
Despeses 470 milions (2012) .

Altres estats independents de l'Europa que no estan a la UE . Albania, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro

, San Marino etc.

1 comentari:

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS