dimecres, 9 d’abril de 2014

Aquesta és la Catalunya que vol el govern Espanyol per als Catalans i que air amb el seu vot i negació a decidir el nostre futur ens proivieron nostre dret a votar que volem . Dependents, i cambrers : en això treballem els espanyols .


El gruix de la població ocupada treballa en llocs per als quals no es requereix una alta qualificació professional o formativa . Atenent a les dades de l'Institut Nacional d'Estadística ( INE ) * , entre les 16 categories professionals amb més treballadors en actiu , que sumen la meitat del total d'empleats , només es requereix formació universitària en cinc , encara que ni tan sols és obligatòria per a tots els treballadors inclosos en elles .
Aquestes són les relatives als professionals de l'educació, de la salut , de les ciències físiques , químiques , matemàtiques i enginyeries ( arquitectes , dissenyadors i enginyers ) i als empleats de l'Administració , amb tasques o no d'atenció al públic , que ocupen el segon, sisè , novè , desè i setzè lloc en la llista .
L'activitat laboral en què més espanyols estan donats d' alta és la de ' dependents en botigues i magatzems ' , segons la denominació utilitzada per l'INE , una professió que representa el 4,81% de tot el mercat laboral a Espanya . És a dir , més de 800.000 llocs de treball dels 16.749.950 empleats amb què es va tancar 2013. La segona professió amb més treballadors és l'ensenyament , encara que els professors- des d'infantil fins a la universitat - són avui un 4% menys que el 2011 .
Aquestes dades posen en relleu que la formació mitjana dels espanyols està molt per sobre de l'oferta real del mercat de treball .
Establint una distinció per sexes , les diferències laborals entre homes i dones són notòries , i reflecteixen un escenari en el qual es podria al · ludir a treballs netament masculins o femenins . Així, entre conductors de vehicles per al transport urbà o per carretera hi ha 26 vegades més homes que dones : nou de cada deu dels camioners , taxistes i conductors de bus són homes .
El segon treball en què més homes estan empleats segueix corresponent al sector de la construcció , tot i que entre 2011 i 2012 van ser a l'atur un de cada quatre obrers . A dia d'avui, els 410.825 treballadors de la construcció representen el 5% de la població treballadora masculina . En tercer lloc es troben els treballadors dels denominats serveis de protecció i seguretat , dins dels que l'INE no només inclou els guàrdies de seguretat privats , sinó també a funcionaris de les forces de seguretat de l'Estat . De cada cent persones en aquest sector , només deu són dones .
Pel que fa als treballs netament femenins destaquen , en primer lloc, les dependentes en botigues i magatzems , on treballa el 7,5% de la població femenina ocupada : en total , el doble que els homes . En segon lloc , tot i que amb unes xifres gairebé similars , es troben les treballadores donades d'alta com a personal de neteja , un sector en el qual treballen 568.875 dones , enfront de 88.800 homes .
El treball amb menys ocupats correspon a la categoria de ' professionals qualificats en activitats agropecuàries mixtes ' ( principalment , pastors i agricultors ) , el 0,15 % de la població treballadora . La segona categoria professional amb menys empleats és la dels ' treballadors qualificats en activitats forestals , pesqueres i cinegètiques ' , que només representen el 0,22% del total .
En tercer lloc començant per la cua se situa al personal laboral del poder executiu i dels cossos legislatius , els directius de l'Administració Pública i d'organitzacions d'interès social , així com els directors executius .
És a dir , entre polítics i CEO representen el 0,24 % de la població ocupada , el que suposa 40.000 treballadors donats d'alta en aquest epígraf , tot i que han baixat en un 51 % des de l' any 2011 .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS