dissabte, 2 de novembre de 2013

ASI , FINS JO REBAIXO IMPOSTOS : Arturo Fernández , empresari madrileny , amic dels seus amics , vicepresident de la patronal espanyola CEOE i líder dels empresaris madrilenys , Arturo Fernández , el gegant de l'hostaleria madrilenya , el del Grup Cantoblanco que lliura sobres amb diners B , que paga part del sou als seus empleats en negre . Arturo Fernández , que s'encarrega del servei de restauració a l'Assemblea de Madrid , d'alguns hospitals madrilenys , ministeris i al Congrés dels Diputats . Fernández un important interlocutor del Govern en matèries laborals , amic del rei i també de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid , Esperanza Aguirre , paga 671.000 euros per regularitzar part dels seus pagaments en negre i pelets a la mar.


Arturo Fernández reorganitza els seus negocis . El vicepresident de la patronal espanyola CEOE i líder dels empresaris madrilenys està en plena reestructuració de les seves empreses per sanejar la seva imatge i salvar els mobles . Com a inici , Fernández ha regularitzat la seva situació amb Hisenda i la Seguretat Social arran de les denúncies de pagament de part de les hores extres i complements en negre a personal de la plantilla . Així , i segons figura en els comptes de 2012 dipositats al registre mercantil , la Seguretat Social li ha demanat 83.387 euros per regularitzar els pagaments en negre d'una de les seves 45 empreses , Cantoblanco Colectividades .
El mateix Arturo Fernández reconeix que la inspecció es va estendre a altres empreses del grup per les que també ha abonat una part per ajustar " desfasaments " a la comptabilització de les Assegurances Socials . La quantitat final regularitzada és , per tant , molt més elevada . Fernández és un important interlocutor del Govern en matèries laborals , amic del rei i també de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid , Esperanza Aguirre .
L'escàndol dels pagaments en B va saltar al febrer de 2013 quan la Cadena SER va revelar que el cap de la patronal madrilenya pagava hores extres en negre . Això explica l'aparentment baixa quantia de la regularització , tenint en compte que són les cotitzacions d'hores soltes les que s'han hagut de posar en negre sobre blanc . Una hora extra que es cobra a 15 euros ha d'abonar al voltant de 4,5 euros en cotitzacions socials .
Els comptes de la societat Grup Cantoblanco Colectividades , una de les marques amb què Arturo Fernández aspirava a un major nombre de licitacions públiques per portar el servei de restauració , asseguren que l'empresa va estar subjecta a una inspecció de Treball i Seguretat Social el juliol de 2013 , que "va posar de manifest assegurances socials complementaris de 83.387 euros" .
A la inspecció de Treball ha de sumar una " revisió de les operacions entre les societats del grup on s'enquadra aquesta societat i les vinculades" , que va tenir com a resultat presentar una declaració complementària de l'Impost de Societats i l'IVA . Com va revelar eldiario.es , l'auditora de les empreses del grup Cantoblanco havia destacat en els comptes diverses excepcions sobre com el grup no comptabilitzava de forma clara les transaccions internes . Això és , una empresa de Fernández venia begudes o aliments a una altra del mateix grup , i no estava clar si la transacció es produïa o si era un mer apunt comptable .
En la liquidació complementària , que de fer-se de forma voluntària estalvia a l'empresa costos majors , es van pagar 588.323 euros en impostos , als quals cal sumar una part per recàrrec i una altra per interessos de demora que no ve especificada en els comptes. Cal ressaltar que aquesta regularització afecta només una de les nombroses societats que posseeix l'empresari i que es van pagar , com reconeix Fernández a eldiario.es , altres sumes per altres de les empreses .
L'auditora Crowe Horwath afegeix fins a dotze excepcions als comptes presentats . Entre elles , recorda que aquests impostos que es van pagar fora de l'exercici 2012 ( però que corresponen a càrregues generades aquest any ) haguessin computat com pèrdues d'haver-se tingut en compte . També hauria d'haver computat com una disminució del resultat fins 451.228 euros d'immobilitzat material , és a dir, edificis o locals , que ja no corresponien a centres on el grup desenvolupava la seva activitat per haver estat tancats .
De nou l'auditor posa en solfa part de la documentació lliurada per l'empresa, com els arqueigs de caixa , un element clau en un negoci com la restauració , en el qual es mou tanta quantitat de liquiditat . També torna a recordar que les nombroses transaccions entre empreses del grup són molt difícils de verificar .Deute com bola de neu
Fernández segueix més negociant amb els principals proveïdors i amb Hisenda la reestructuració del deute pendent . El deute del grup s'acosta als 20 milions d'euros , dels quals 13 milions procedeixen de transaccions entre empreses del grup .
Quant als deutes amb les administracions públiques , a tancament d'exercici , Grup Cantoblanco Colectividades tenia un deute amb Hisenda o la Seguretat Social de 1,2 milions d'euros , sense tenir en compte els 671.000 euros que es van reconèixer després del tancament de l'exercici . L'any passat , l'empresa Arturo Grup Cantoblanco (malgrat la semblança en el nom té diferent CIF i es presenta com una empresa diferent) tenia almenys 3,6 milions d'euros pendents de pagar al fisc .
Al febrer , les principals empreses de Fernández devien nou milions d'euros en litigis pendents per diferències amb les concessions que havia guanyat a les administracions públiques .Nous accionistes
Els comptes adverteixen que tot el grup es troba en una reorganització . Com a part de les mesures adoptades , el grup ha començat a vendre actius no estratègics , així com el tancament de centres amb pèrdues , un control de despeses generals i la " adaptació dels costos salarials a la mida i nivells de venda actuals" .
En els comptes , Fernández assegura que han contractat nous assessors fiscals que han posat diverses de les empreses sota una mateixa societat hòlding denominada Madhol . En tenir diverses empreses amb la mateixa signatura (encara que en els comptes no s'especifica quines empreses passen a formar part del conglomerat de les 67 en què Arturo Fernández té algun càrrec ) , els criteris de comptabilitat i de rendició d'impostos solen variar .
Fernández assegura que està en plena recerca d'inversors per a la societat matriu , Madhol , que farà una ampliació de capital en dos trams per sumar a nous accionistes . El primer tram tindrà lloc en les properes setmanes i el segon a principis de l'any vinent . A més , han iniciat una expansió internacional amb la prestació del servei de dos hospitals a Xile .
Madhol , que té un capital inicial de 16 milions d'euros , tindrà un nou conseller delegat que no serà Fernández i que es nomenarà en els propers dies . A més , el seu any fiscal serà de juny a juny , canviant la tributació de la resta de les empreses del grup .
El 2012 , l'empresa Grup Cantoblanco Colectividades va tenir unes pèrdues de 103.000 euros .
Una de les raons per les que Fernández havia començat a reorganitzar els seus negocis era per la possible fusió amb Mediterrània de Catering , una empresa participada pel braç de capital risc del Banc Santander . No obstant això , i en l'últim moment, les dues companyies han trencat negociacions i no han arribat a bon port en la seva fusió .
Aquesta mateixa setmana es va conèixer que Cantoblanco va perdre la concessió del servei de restauració del Congrés dels Diputats , un servei que prestava des de 1996 . Fernández es va presentar sota l'empresa Cantoblanco Restauració , diferent a les altres societats assetjades pels deutes . Fernández reconeix que és una " pena " haver perdut aquesta concessió .

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS