dimecres, 3 de juliol de 2013

Cau l'atur al juny però es van fer menys contractes que l'any passat. La Seguretat Social acumula una pèrdua de 600.000 cotitzants en el que va d'any.Quan baixa l'atur, sigui molt o poc, és una bona notícia. Quan es pretén convertir la dada de l'atur a 'tendència' o senyal de sortida de la crisi, és una altra cosa. Quan a l'estiu de 2010 va baixar l'atur, l'actual vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría es mofava de les dades dient que a l'estiu baixava l'atur de la mateixa manera "que els dies són més llargs i fa més calor". La premsa de la dreta venia pregonant que les dades de caiguda de l'atur al juny serien històrics i no ho han estat, ha baixat l'atur a la millor dada d'aquest mes des de fa anys, però hi ha dades preocupants.
La llum ...L'atur registrat al acabar el mes de juny va ser de 4.763.680 persones inscrites a les oficines del SEPE (Servei Públic d'Ocupació), va baixar en 127.248 persones respecte al mes de maig, en què també va baixar l'atur. És el quart mes consecutiu de descens de l'atur i el descens pot ser degut a diverses raons, la primera el factor estacional (a partir de Setmana Santa comença a contractar en el sector turístic), la segona és que molts aturats deixen de cobrar la prestació i deixen d'anar al SEPE perquè no els serveix per trobar feina, i finalment la tesi del Govern i de tota la dreta econòmica i mediàtica que l'economia va a millor. Segons les dades de l'oficina estadística europea, Eurostat, Espanya va desbancar al juny a Grècia com la campiona de l'atur, per una dècima, però Espanya és el país amb la taxa d'atur dels 28 països de la UE, 26, 9 davant 26,8 de Grècia.
... I les ombresQue disminueixi l'atur no significa que hi hagi més gent, o almenys molta més gent treballant. Per valorar aquesta dada cal analitzar el nombre de contractes realitzats, així per exemple aquest mes de juny l'atur va baixar un 23,60% més que al maig i no obstant això es van fer menys contractes. El 30 de juny s'havia signat 1.277.255 contractacions, 6.006 menys que al mes de maig i, ni més ni menys que 109.000 menys que al juny de 2012. Aquest mes de juny es van fer gairebé un 8% (-7,87%) de contractes menys que al juny de 2.012.
Menys contractes indefinits i menys contractes temporalsDes que es va aprovar la reforma laboral la caiguda dels contractes fixos és constant. El Ministeri d'Ocupació ha fet balanç de l'evolució de l'atur en els sis primers mesos de l'any per apuntalar la teoria de la tendència positiva, però aquestes dades són pitjors que el 2012, l'any del rescat financer, de la prima de risc per sobre de 600 i en què vam estar a punts de ser intervinguts. El nombre de contractes indefinits ha registrat una caiguda del 18,5% el primer semestre d'aquest any respecte al mateix període de 2012. Entre gener i juny es van signar 571.815 contractes indefinits, 130.000 menys que fa un any. I si en comptes de comparar la dada del primer trimestre, es compara només el de mes de juny, la contractació indefinida va caure un 48% respecte a juny de 2012.
Pel que fa als contractes temporals, aquests sí van augmentar si es té en compte el còmput dels sis mesos (al juny van baixar), però no compensen ni de lluny la caiguda de la contractació indefinida.
Menys temporals tot al turismeAquesta és una dada preocupant: Al juny es van signar un 2,32% menys de contractes temporals que en el mateix mes de 2012. Es van signar 1,8 contractes temporals, la pitjor dada des de juny de 2009. Malgrat l'estiu i de l'excel · lent campanya turística que pregona el Govern, els hostalers no es fien i la contractació de temporals ha caigut en totes les zones turístiques respecte a l'any passat que, insistim, ja va ser una any terrible. A Catalunya, Comunitat que rep el major nombre de turistes, al juny es van fer un 9,6% de contractes menys que fa un any, a la Comunitat Valenciana un 8,8% menys, Balears un 5% menys, a Madrid un 17 , 1% menys, a Andalusia el descens és del 3,3% ia les Canàries del 1,3%.
Seguretat SocialAl juny va augmentar, molt poc, l'afiliació a la Seguretat Social va créixer en 26.853 afiliats, un 0,16% de nous afiliats respecte al mes de maig. El millor és que és el quart mes consecutiu en què pugen les afiliacions a la Seguretat Social, i el dolent que és una dada pitjor que el de fa una any (més de 31.000 afiliats al maig de 2012). És ben cert que al juny de 2008, 2009 i 2011 la Seguretat Social va perdre cotitzants. I els segueix perdent en dades interanuals (de juny de 2.012 a juny de 2.013) perquè en aquests 12 mesos la Seguretat Social ha registrat 633.977 cotitzants almenys, un -3,7%. I aquesta és una dada molt preocupant.
Menys ajudes als aturatsDe les retallades de Rajoy no s'han salvat els més febles, aturats o dependents. El Govern del PP ha retallat les prestacions per desocupació, que es redueixen a la meitat a partir del sisè mes. El cop de destral es reflecteix molt bé en el 'estalvi' dels comptes públics: hi ha 2,8 milions d'aturats amb cobertura de desocupació, 1 61,49% del total de desocupats, quatre punts menys que fa un any. El Ministeri d'Ocupació va gastar gairebé un 4% menys al maig d'aquest any que al maig de 2.013, i això que el nombre d'aturats no ha deixat de créixer. I a més el subsidi mitjà va ser de 849 euros mensuals, 16 euros al mes menys que fa un any.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS