divendres, 7 de juny de 2013

Els experts aproven la reforma de les pensions amb tres vots particulars. Pujaran o abaixaran les pensions amb la reforma? . ¿I d'on vindrà, llavors, l'estalvi previst pel Govern a l'hora de reformar les pensions?.
Està per veure, i, en tot cas, la resposta dependrà de l'espai temporal sobre el qual es vulgui formular la pregunta. A curt termini, les pensions noves tendiran a baixar en termes reals en endurir les bases reguladores, però a mitjà i llarg termini, per contra, haurien de pujar si la reforma, com es pretén, garanteix la sostenibilitat del sistema. Però el que està clar és que les actuals pensions-almenys en termes nominals-no baixaran. Els mateixos experts, de fet, recomanen al Govern que no ho faci, entre altres coses perquè podria ser inconstitucional.
Què vol dir això? Doncs que la reforma de les pensions recaurà, sobretot, en els nous pensionistes. Si bé és veritat que els actuals també es veuran afectats pel fet que se'ls aplicarà una de les dues fórmules que recull el text (la que regula la quantia). En tot cas, el que no es tocarà és l'edat de jubilació: 67 anys en 2027.
¿I d'on vindrà, llavors, l'estalvi previst pel Govern a l'hora de reformar les pensions? Bàsicament l'enduriment del que tècnicament s'anomena taxa de substitució o de reemplaçament. És a dir, la diferència entre l'últim salari percebut pel treballador abans de la jubilació i la primera nòmina que rebi com a pensionista, i que avui es calcula sobre una base reguladora molt simple: relació entre nombre d'anys i coeficient reductor.
Així, per exemple, aquesta base, el 2013, es calcula com el quocient que resulta de dividir per 224 les bases de cotització que el nou pensionista hagi pogut abonar durant els 192 mesos immediatament anteriors al del mes previ de la jubilació. O el que és el mateix, els últims 16 anys-el 2022 s'haurà ampliat de forma progressiva aquest termini fins als 25 anys-dividits per un determinat coeficient corrector, i que la vigent llei ho s'eleva de forma progressiva, fins a situar en 350 a 2022.
Dit en termes més senzills. La taxa de substitució se situa actualment en el 85,71%. Això és el que cobra un pensionistes respecte del seu últim salari, però en el futur està relació serà més baixa.
Aquesta fórmula és la que ara es completarà amb la inclusió de noves variables, com l'esperança de vida del pensionista, que, lògicament, canvia en funció de si el perceptor té 63, 65 o més anys. I a aquesta fórmula és a la qual se li aplicarà un nou coeficient corrector de, per exemple, 0,90, el que significa que la diferència entre l'última paga com a treballador i la primera com a pensionista tendiria a eixamplar-se, ja que no és un a un. Dit en plata. Si ara la taxa de substitució és del 85% (es cobra un 15% menys sent pensionista que treballador), en el futur aquest percentatge podria ser del 75% o del 70%, segons les circumstàncies personals.
La complexitat d'aquest sistema és evident, ja que l'esperança de vida pot canviar en funció dels patrons de mortalitat. Segons les últimes projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'esperança de vida d'un home amb 65 anys és actualment de 18,7 anys, mentre que en el cas de les dones amb la mateixa edat, és de 22,8 anys . Ara bé, el mateix INE assenyala que de mantenir les tendències demogràfiques actuals, l'esperança de vida dels homes augmentarà dos anys entre 2011 i 2021, i gairebé vuit anys entre 2011 i 2051.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS