divendres, 24 de maig de 2013

A Partir d'ara tots els mafiosos, xoriços, traficant d'armes, fonamentalistes, traficants de drogues, asersinos tots aquests i mes que tinguin molt calerons. El Govern estableix el permís de residència per als estrangers rics.
La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmat avui que es facilitarà i agilitzarà la concessió del permís de residència a aquells estrangers que duguin a terme adquisicions immobiliàries per sobre de 500.000 euros, davant els 160.000 euros anunciats inicialment.
En la conferència de premsa posterior al Consell de Ministres, Sáenz de Santamaría ha afegit que l'avantprojecte de llei d'emprenedors també recull que s'atorgarà el permís de residència als forans que comprin deute públic per un import superior a dos milions d'euros. També preveu la residència per als estrangers que inverteixin en projectes empresarials que creïn llocs de treball o que tinguin un impacte rellevant des del punt de vista socioeconòmic o de la innovació científica i tecnològica.
A més, es donarà el permís de residència als estrangers que realitzin una inversió significativa o un projecte empresarial d'interès general. Sáenz de Santamaría ha assegurat que es tracta de beneficiar a persones que vénen a contribuir a la riquesa del país.
Entre les mesures fiscals contemplades en l'avantprojecte està el nou règim d'IVA amb criteri de caixa des l'1 de gener de 2014 per les pimes amb una facturació inferior als 2 milions d'euros, de manera que Hisenda no els exigirà el pagament de l'IVA repercutit en les vendes fins que cobrin les factures. La vicepresidenta ha destacat que amb aquesta mesura es beneficiaran 1,3 milions d'autònoms i 1 milió de pimes. També hi haurà incentius fiscals per als inversors, que tindran dret a una deducció del 20% en la quota estatal de l'IRPF pel capital aportat a una empresa de nova o recent creació amb un màxim de 20.000 euros anuals.
A més, estaran exempts de tributar pels guanys patrimonials que s'obtinguin amb aquesta inversió si les inverteixen en un altre projecte diferent. Així mateix, s'han incrementat els llindars per accedir a la licitació dels contractes d'obra pública i de serveis, en passar els primers de 350.000 a 500.000 euros i de 120.000 a 200.000 euros als segons. Sáenz de Santamaría ha incidit que l'avantprojecte es va a tramitar pel procediment d'urgència perquè les mesures fiscals entrin en vigor el proper exercici.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS