divendres, 15 de març de 2013

El Govern retarda la jubilació i endureix l'accés al subsidi d'atur dels majors de 55 anys. L'aturat major de 55 anys que manqui de rendes no podrà cobrar el subsidi si té cònjuges o un fill major de 26 anys que cobri més de 967 euros.El Govern té previst aprovar durant la reunió del Consell de Ministres d'aquest divendres un decret llei de mesures per frenar les jubilacions anticipades i modificar les condicions d'accés a la jubilació parcial, tot amb l'objectiu d'adaptar ambdues modalitats a la reforma de pensions que va entrar en vigor el passat 1 de gener i amb la qual s'eleva progressivament l'edat de jubilació legal des dels 65 als 67 anys. L'Executiu, que ha estat abordant aquests canvis en el marc del Pacte de Toledo i amb els agents socials, s'havia donat un termini de tres mesos, fins a finals de març, per discutir què mesurades adoptar en aquest camp després d'haver suspès l'entrada en vigor dels articles que feien referència a aquestes modalitats de jubilació. A més, s'enduriran les condicions que donen fins ara dret a cobrar el subsidi per desocupació als majors de 55 anys.

El Govern preveu introduir a través d'una disposició del decreto llei sobre reforma de la jubilació anticipada i parcial, un nou requisit segons el qual, encara que l'aturat major de 55 anys manqui de rendes no podrà cobrar el subsidi si té cònjuges o fills majors de 26 anys, “quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol·licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no superi el 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries”.

Per frenar les jubilacions anticipades es poden tocar diversos aspectes: l'edat d'accés a la mateixa, el període de cotització mínim exigit, i els coeficients reductors a aplicar per cada any d'avançament a l'edat legal de jubilació. En el cas de la jubilació forçosa, a la qual s'accedeix actualment als 61 anys, la intenció del Govern podria ser la d'elevar l'edat d'accés progressivament, acompassant-la a l'augment progressiu de l'edat legal. Així, l'edat per poder jubilar-se anticipadament després d'una sortida no voluntària del mercat laboral podria elevar-se progressivament, fins a situar-se en 63 anys en 2027, any en el qual l'edat de jubilació estarà ja en 67 anys en virtut de l'última reforma de pensions.

Així mateix, el període mínim de cotització exigit per accedir a la jubilació anticipada forçosa, ara de 30 anys, podria allargar-se uns anys més, al mateix temps que els coeficients reductors que s'apliquen sobre la pensió també podrien elevar-se dins d'una escala que estaria en funció dels anys cotitzats i que es resumiria en el següent: a més anys cotitzats, menys penalització.

Quant a la jubilació anticipada voluntària, el Govern també podria actuar en els tres fronts per frenar aquesta modalitat. Així, l'edat d'accés mínim podria elevar-se fins als 65 anys, també de manera progressiva, endurint-se també el període mínim de cotització exigit, que podria passar de 30 a 33 anys, així com els coeficients reductors.

Respecte a les jubilacions parcials, els canvis que barreja aquí el Govern també podrien passar per augmentar progressivament l'edat d'accés a la mateixa i potser establir dos barems en funció dels anys cotitzats. També podria augmentar-se el temps de treball del jubilat parcial.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS