dilluns, 18 de març de 2013

Assegurances de prima única i de protecció per desocupació: sap quant pagarà de més?. Si està pensant en comprar un habitatge esperonat per la baixada del 30% en els preus, el banc li sol · licitarà una assegurança de vida, que podrà ser de primera única finançada, i una assegurança d'atur. Conegui els secrets d'aquests productes.Cada vegada és més difícil trobar finançament per comprar un habitatge. Si està pensant en convertir-se en propietari atiat per la baixada del 30% del preu dels pisos i necessita finançament bancari, el primer que sabrà és que les hipoteques seran més cares que fa un any. Però a més, si aconsegueix passar l'examen del banc i poder ser un futur hipotecat, l'entitat li demanarà més vinculació que encarirà la seva quota final.
A més de la tradicional assegurança de llar, el banc li sol · licitarà una assegurança de vida, que podrà ser de prima única finançada, i una assegurança d'atur, ja que la debilitat del mercat laboral fa que les entitats financeres es protegeixin contra una possible situació d'atur del futur hipotecat. En els dos últims casos, les primes dels dos assegurances caldrà sumar-se al conjunt del préstec, el que implicarà més interessos i un augment de la quota hipotecària.
Pel que fa als primers, les assegurances de prima única finançada poden incrementar considerablement la quota, ja que el seu cost total s'afegeix al total de la hipoteca. Això vol dir que pagarem interessos sobre el cost d'aquestes assegurances durant tota la vida de la hipoteca, tot i tenir una cobertura de només cinc o 10 anys. És recomanable tractar de negociar amb el banc per canviar el sistema de prima única per un pagament anual.
Assegurar-se que el contracte estipula que, en cas de subrogació, l'assegurança pot canviar també de banc o és fàcilment cancel. En aquest sentit, el client, un cop que decideix cancel · lar el capital pendent d'amortització per qualsevol raó, ha de saber que, tot i que a la pòlissa del contracte no es faci menció a l'anomenat extorn, o devolució de la part de prima no consumida , té el dret de sol · licitar a l'asseguradora, mitjançant la gestió de l'oficina bancària on ha sol · licitat el préstec hipotecari, que és la que li va imposar l'assegurança en qüestió, la devolució de la part de prima no consumida.
Quant al cost, poden variar entre 2.500 euros i 10.000 euros. Així, per saber quant puja l'assegurança sobre una hipoteca mitjana de 125.000 euros a 25 anys a Euribor més un diferencial de l'1%, amb una quota de quota de 505,46 euros i un total a pagar en 25 anys de 151.638 euros.
Amb una assegurança de prima única de vida per un import de 3.000 euros, la quota passa a ser de 517,59 euros i el total serà de 155.277 euros. Al final l'assegurança serà de 3.639 euros.
Per a una prima única de 5.000 euros, la quota passa a ser de 525,68 euros i el total serà de 157.704 euros. El pagament total de l'assegurança serà de 6.066 euros.
Si l'assegurança té un cost inicial, a sumar a la hipoteca, la quota passa a ser de 545,90 euros i el total serà de 163.769 euros, el que suposa 2.131 euros més que caldrà sumar a l'assegurança.
Assegurances de protecció per desocupació
Aquest tipus de pòlissa, que va tenir un especial boom en els primers albors de la crisi, cobreix en la majoria dels casos dotze mensualitats consecutives del crèdit hipotecari, o 24 mensualitats alternes, durant un període de cinc anys, renovables. Encara que la idea és bona per blindar per al pitjor mal d'aquesta crisi, aquestes assegurances tenen algunes exigències per tenir dret al cobrament de l'assegurança.
El principal requisit per poder contractar és tenir un treball indefinit o estar donat d'alta com a autònom. A més, només es cobra si l'acomiadament és improcedent. La resta de supòsits com l'extinció del contracte, l'acomiadament procedent i els expedients de regulació d'ocupació (ERO) no queden coberts.
Una altra dada a tenir compte, és que té un límit màxim en la quota hipotecària a pagar. És a dir, si la lletra del préstec d'habitatge és molt elevat és probable que l'assegurança no cobreixi la totalitat de la mateixa.
I igual que en les assegurances de prima única s'abona al principi de la contractació del producte. Els preus varien segons l'entitat i el préstec concedit, ja que es fixa de manera proporcional al crèdit, podent variar entre 1.700 euros i 3.500 euros.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS