divendres, 2 de novembre de 2012

El sindicat de tècnics d'Hisenda -*Gestha- proposa mesures per ingressar 63.300 milions anuals i ’acabar d'una vegada’ amb el dèficitEl sindicat demostra amb xifres una bateria d'alternatives a les retallades. La reducció de l'economia submergida a partir de la lluita contra el frau i la creació d'un nou tipus de l'Impost de Societats serien més que suficients per aconseguir un dèficit inferior al 3%.
Un nou tipus impositiu en l'Impost de Societats per a beneficis a partir del milió d'euros, que permetria ingressar més de 63.300 milions addicionals cada any. És la proposta que els Tècnics del Ministeri d'Hisenda (*GESTHA) posen sobre la taula, doncs aquesta quantitat seria suficient per reduir el dèficit del 8,9% del passat any fins a un nivell inferior al 3% que fins al moment ha exigit Europa per 2013.

Des de *Gestha afegeixen que moltes d'aquestes propostes podrien aplicar-se des d'aquest mateix any, la qual cosa permetria relaxar les polítiques de retallades i l'adopció de mesures contràries al creixement, com una *contraindicada pujada de l'IVA i d'altres impostos indirectes que castiguen el consum interior i contreuen l'economia, i amb els quals el Govern pretén recaptar uns 8.000 milions d'euros, és a dir, unes vuit vegades menys que el que s'obtindria amb les alternatives plantejades des de la Hisenda Pública.

Segons *Gestha, la pujada de l'IVA és "injusta" perquè augmenta l'esforç fiscal de les famílies enfront de les empreses i és "regressiva" perquè afecta més als ciutadans amb baixos ingressos -pensionistes i mileuristes- que als quals disposen de més recursos: mentre els primers dediquen els seus ingressos íntegrament al consum -subjecte a l'IVA-, els segons a més de consumir tenen possibilitat d'estalviar, capítol sobre el qual no s'aplica aquest impost.
Tècnics d'Hisenda consideren que el major potencial recaptatori es troba en la lluita contra el frau, ja que només reduint en deu punts la taxa d'economia submergida -fins a situar-la al nivell de la mitjana europea-s'obtindrien més de 38.500 milions d'euros addicionals cada any, gairebé quatre vegades més que amb una pujada de dos punts en l'IVA.

Una altra de les partides més raonables per assegurar el compliment del dèficit del 3% del PIB compromès per a l'exercici 2013 seria la creació d'un nou tipus impositiu del 35% en l'Impost de Societats per a beneficis a partir del milió d'euros de facturació, que són declarades sobretot per les grans empreses que superen els 45 milions en vendes.

Aquesta única mesura permetria recaptar 13.943 milions d'euros addicionals durant el proper any, a més de millorar l'equitat del sistema fiscal en reduir les diferències entre el menor tipus efectiu de les grans corporacions i el major de microempreses i pimes, apropant així l'esforç fiscal de les empreses al de les famílies espanyoles.

En tercer lloc, el col·lectiu proposa la creació en 2013 d'un Impost sobre la *Riquezaque superi els defectes i tancament les vies de *elusión de l'Impost sobre el Patrimoni parcialment recuperat per 2011 i 2012, la qual cosa podria triplicar la recaptació fins als3.400 milions.

Una altra necessitat urgent és aconseguir una coordinació efectiva entre els diferents òrgans de control de la despesa de les diferents administracions territorials, amb major transparència de l'activitat desenvolupada pels mateixos i claredat de la informació dels comptes públics. Així mateix, *Gestha proposa que els ens públics dependents se sotmetin al control de la Intervenció com a conseqüència del seu finançament amb recursos públics.
Resultats aquest mateix any
Al costat de les propostes per augmentar la recaptació a partir del proper exercici, els Tècnics d'Hisenda proposen una bateria de mesures amb les quals es podrien ingressar 13.480 milions d'euros addicionals des d'aquest mateix any, la qual cosa asseguraria el compliment del dèficit del 5,3% del PIB compromès per 2012.

Gran part d'aquesta recaptació, uns 6.200 milions d'euros anuals, podria aconseguir-se mitjançant una reorganització en profunditat del Ministeri d'Hisenda i l'Agència Estatal Tributària (*AEAT) que permeti als tècnics d'Hisenda realitzar auditories operatives per al control de la despesa pública i investigar a les grans fortunes i empreses, responsables del 72% de l'evasió fiscal.

En segon lloc, la prohibició de les operacions en curt contra el Deute Públic espanyola permetria, entre altres efectes, reduir l'especulació que genera uns *sobrecostes de més d'1.400 milions d'euros en el finançament de l'Estat.

En tercer lloc, per evitar la *elusión de les grans fortunes en l'IRPF i Impost sobre el Patrimoni seria necessari modificar també de la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, de tal forma que s'estableixi un percentatge màxim de participació en les *SICAV d'entre el 2% i el 5% del capital social.

També, convé anticipar al proper mes de juliol l'augment de la restricció al sistema de mòduls, tributant en estimació directa, salvo per als empresaris que destinin els seus béns o serveis exclusivament al consumidor final -no empresari-. Amb aquesta mesura s'evitaria la pèrdua recaptatòria que sofreix el Tresor pel major import de les despeses i IVA deduïts per les factures rebudes dels autònoms en mòduls enfront de l'ingressat pel mòdul d'aquests autònoms.

Igualment, *Gestha proposa augmentar el tipus de la Renda de l'Estalvi de l'IRPF a un mínim del 24% (el tipus marginal mínim de la renda general), així com excloure els guanys patrimonials especulatius -principalment immobiliàries i sobri valoris mobiliaris- del concepte de rendes de l'estalvi, amb el qual s'obtindrien gairebé 1.380 milions d'euros addicionals en termes anuals.

Així mateix, els Tècnics advoquen per procurar l'acord en l'Eurozona per implantar l'Impost a les Transaccions Financeres que, segons la Comissió Europea, suposaria una recaptació entorn dels 4.500 milions que el nostre país podria dedicar per restablir l'ajuda al desenvolupament i lluita contra la Pobresa; i si l'acord es retarda més enllà de la presidència danesa de la UE, Espanya podria implantar-ho unilateralment.

Aquesta mesura es complementaria amb que el Govern podria instar un acord en la *OCDEpara l'obtenció automàtica d'informació de caràcter mercantil o tributari de persones o empreses que operin o siguin titulars de béns o drets en paradisos fiscals, així com per a la supressió de pràctiques abusives per reduir la factura fiscal internacional de les grans corporacions *trasnacionales (preus de transferència, holding, *ETVE, etc).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS