dissabte, 27 d’octubre de 2012

ES falsegen DADES A LA GUÀRDIA CIVIL?

AUGC, associació professional amb més representació a la Guàrdia Civil amb més de 33.000 afiliats, dels quals més de 1.400 es troben destinats a Canàries, posa en coneixement de l'opinió pública que les estadístiques policials en les demarcacions de la Guàrdia Civil es podrien estar falsejant. A la Organització hem tingut coneixement que en almenys en una de les unitats de la Guàrdia Civil de la província de Girona s'està falsejant l'estadística dels Delictes i Faltes comeses. El mètode que s'utilitza consisteix a catalogar fets com simples compareixences fets que haurien d'estar catalogats com Delictes o Faltes. D'aquesta manera els índexs i l'estadística delinqüencial disminueixen. Exemple d'aquesta pràctica són casos com un robatori amb força en un vehicle, on després deromper el vidre del cotxe i sostreure diversos efectes, en presentar la víctima la factura del sostret i de la reparació del vidre, el fet es cataloga com compareixença al no veure la Guàrdia Civil el vidre trencat. Posteriorment, quan aquestes "compareixences" arriben als jutjats, aquestes són catalogades com Delicte o falta, per això no coincideixin les estadístiques policials amb les estadístiques judicials. Per AUGC aquesta falsedat en les estadístiques és un fet greu, ja que aquest engany repercuteix Negativament a la pròpia seguretat pública, donant a la societat una imatge de "seguretat" inexistent, perquè en oferir a l'opinió pública índexs delinqüencials baixos, indirectament s'està indicant que no és necessari l'increment de la plantilla d'agents, a més del cobrament de la productivitat de certs caps, en tenir uns índexs delinqüencials tan "bons" Davant aquests fets, AUGC demana de la Secretària d'Estat d'Interior, que realitzin un AUDITORIA sobre les diligències realitzades en els diferents llocs de la Guàrdia Civil a Las Palmas.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS