dijous, 9 d’agost de 2012

Catalunya és la comunitat autònoma amb major concentració d'empreses Amb 592.000 companyies, Catalunya concentra el 18,5% del teixit empresarial que hi ha a Espanya. La segueixen la Comunitat de Madrid i Andalusia amb un 15,6% i un 15,1% respectivament.


Catalunya és la comunitat espanyola amb major concentració d'empreses amb 592.000 companyies, la qual cosa suposa un 18,5% del total, segons les dades registrades a 1 de gener de 2012, recollits en l'informe sobre Estructura i Demografia Empresarial del Directori Central d'empreses (*Dirce), publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). El sector industrial abasta 40.240 empreses; el de la construcció, 85.047; el del comerç, 133.035, i la resta de serveis, 333.870.

La Comunitat de Madrid és la segona comunitat en concentració empresarial, amb un 15,6% del total nacional, i compta amb 499.098 companyies. Andalusia, amb un 15,1% del total nacional i 482.334 empreses actives registrades, és la tercera. En aquestes tres comunitats el nombre d'empreses actives es va reduir durant l'any 2011, segons apunta l'INE en la seva nota de premsa, sense quantificar aquesta reducció.

Quart descens anual consecutiu
A nivell nacional, el nombre d'empreses actives va baixar fins a 3.199.617, després que 391.270 empreses cessessin totes les seves operacions durant l'any passat. Aquesta baixada de l'1,6% suposa el quart descens anual consecutiu en el nombre d'empreses a Espanya.

Les activitats econòmiques que més empreses van crear en termes nets entre l'1 de gener de 2011 i l'1 de gener de 2012 van ser educació (2.682), activitats sanitàries (1.478), activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (859) i programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica (828).

Per la seva banda, les activitats en les quals més companyies van cessar en termes nets el passat any van ser construcció (-13.206), activitats de construcció especialitzada (-10.170), serveis d'arquitectura, enginyeria, assajos i anàlisis tècniques (-7.343) i altres serveis personals (-5.261).

El sector serveis, exclòs comerç, va tornar a tenir el major pes en l'estructura de la població d'empreses, en representar el 54,6%. Aquest sector reuneix a totes les companyies dedicades a hostaleria, transport i emmagatzematge, informació i comunicacions, activitats financeres i d'assegurances, activitats immobiliàries, professionals, científiques i tècniques, activitats administratives i de serveis auxiliars.

El pes del comerç en l'economia també va ser "significatiu", segons l'informe, ja que va suposar el 24,2% del total. En aquest apartat s'engloben les empreses que desenvolupen activitats de venda a l'engròs, al detall i els intermediaris del comerç.

Les companyies del sector de la construcció van representar el 14,5% del conjunt poblacional, mentre que la indústria va significar el 6,7 per cent del total.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS