dimecres, 6 de juny de 2012

El Govern obre la porta a utilitzar el fons de reserva de les pensions El secretari d'Estat de Seguretat Social adverteix de possibles "tensions de liquiditat" en els pròxims mesosEl secretari d'Estat de Seguretat Social, Tomás Burgos, creu que es poden produir "importants tensions de liquiditat" en la Seguretat Social en els propers mesos, encara que serà un fet conjuntural i no cal confondre-ho amb la viabilitat del sistema.

Burgos ha afirmat durant la seva compareixença davant la Comissió del Pacte de Toledo al Congrés dels Diputats que poden produir-se desajustaments financers perquè la Seguretat Social paga puntualment "mes a mes", però no cobra per igual els recursos que se li reporten, és a dir, que no ingressa i incorpora recursos al mateix temps.

Les tensions estarien motivades per desajustaments en els fluxos de tresoreria relacionats amb les prestacions contributives. Així mateix, ha agregat que els ajornaments del pagament de quotes de les empreses a la Seguretat Social també introdueixen un element de "cert desajustament" a l'hora d'establir un flux continuat d'ingressos i despeses que permetin la sostenibilitat del sistema.

El qualsevol cas, Burgos ha deixat clar que *ho cal confondre aquest desajustament "conjuntural" amb una falta de viabilitat de la Seguretat Social, que "no està en risc", és "barrejar *churras amb *merinas". A això va afegir que, aquesta viabilitat futura dependrà "del que es faci en els propers anys" davant els desafiaments econòmics i demogràfics que caldrà fer front.

Dit això, Burgos va voler deixar clar que el sistema pot "recuperar amb certa faciliteu el desgast de la crisi" i ha assegurat que "amb el Fons de Reserva de la Seguretat Social i amb uns altres si fos necessari està garantida la cobertura del nivell de prestacions actual".

Així mateix, ha assegurat que la situació del sistema permet que en cicles adversos no s'hagi de recórrer a un increment de cotitzacions o a una rebaixa de la quantia de les prestacions.

Malgrat tot, Burgos va insistir que en 2013 hauria de culminar-se el procés de separació de fonts, alguna cosa fonamental, més encara atès que les "insuficiències de finançament en el nivell no contributiu han crescut de forma molt important en els últims anys".

"Les prestacions no contributives s'han de finançar amb aportacions de l'Estat, aquest va ser el criteri que es va establir abans del 2000 i en 2012 àdhuc hi ha una part molt important d'aquestes prestacions que se segueix finançant amb cotitzacions socials", va afegir.

Els comptes de la Seguretat Social van llançar un superàvit de 7.500,4 milions d'euros fins a abril, la qual cosa suposa un augment del 9,4% en relació a igual període de 2011. El Govern plantejarà canvis en el sistema de pensions "en pocs dies" Tomás Burgos ha afirmat també que en pocs dies hi haurà un decret llei que reformarà alguns aspectes del sistema de les pensions per fer-ho més "potent i equitatiu", que contemplarà entre altres aspectes, el benefici per cura de fills.

Burgos ha afirmat que "el que ha de presidir un sistema públic de pensions és el desig d'impulsar reformes permanents" perquè aquestes no van en detriment de la "potencialitat del sistema", sinó que, per contra, ajuden al fet que sigui més solidari en el futur. "El sistema serà sostenible si som capaços de fer reformes de forma permanent", ha insistit. Segons Burgos, en el decret es desenvoluparan elements "més raonables i oportuns" amb iniciatives com el benefici per cura de fills, convenis especials en matèria de discapacitat, complements a mínims, "i altres aspectes" que es portaran al Pacte de Toledo. També es modificarà el sistema de "integració de llacunes de cotització" perquè el sistema no tracti millor a qui no cotitza. "Una cosa és la solidaritat" i una altra que es converteixi en un "element de perversió" que beneficiï a qui menys cotitza.

El sistema de les pensions s'ha beneficiat de les successives reformes que s'han fet per adaptar-se progressivament a diferents situacions. Com a exemple s'ha referit a l'ampliació del període de càlcul de les pensions que, "si es fa correctament, és assumible i resol problemes d'equitat". Respecte al factor de sostenibilitat, que obliga a partir de 2027 a revisar el model cada cinc anys per adequar-ho a l'esperança de vida, i que la CE també ha demanat que s'avanci la seva aplicació, Burgos ha dit que dit que la comissió del Pacte de Toledo ha de treballar "seriosament" en aquest aspecte. El factor de sostenibilitat "està per definir" ha dit Burgos, i encara que genèricament se li vinculi amb l'esperança de vida "hi ha molts models" i fins i tot, al seu judici, caldria definir si es vol tenir una fórmula que s'aplica de forma automàtica quan entren en joc determinats factors. Per això ha subratllat la necessitat de "reflexionar junts" quin hauria de ser la seva aplicació pràctica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS