dissabte, 17 de març de 2012

Santander i Catalunya Caixa s'adhereixen al codi per evitar desnonamentsBanc Santander i Catalunya Caixa han estat els primer a adherir-se al codi de bones pràctiques aprovat pel Govern el divendres passat dins del seu pla per minimitzar l'impacte social dels desnonaments. Addicionalment, el Banc Santander manté la iniciativa que va llançar al juliol de l'any passat d'atorgar una moratòria del pagament de capital durant tres anys, sense modificar les condicions financeres i permetent l'allargament del termini, a aquelles famílies que hagin vist reduïts els seus ingressos o en les quals un dels membres estigui en atur.
L'entitat catalana ha destacat que ja ha aplicat la dació per paga de 6.500 famílies que no podien afrontar la hipoteca del seu habitatge des de 2008. A més, va ser pionera a transformar hipoteques impagades en contractes de lloguer per evitar el desnonament, fórmula que ha aplicat a 1.850 famílies en aquests anys.

Les famílies en «risc d'exclusió social» podran acollir-se a la dació en pagament quan es donin les següents condicions: les quotes hipotecàries excedeixin un 60% dels seus ingressos, tots els membres de la unitat familiar estiguin en atur i es tracti de l'habitatge habitual.

A més, l'habitatge objecto de l'embargament serà l'única propietat de l'hipotecat i no podrà valer més de 200.000 euros a les ciutats de més d'un milió d'habitants; 180.000 en les de més de 500.000 habitants o integrades en àrees metropolitanes de municipis de més d'1.000.000 habitants; ni 120.000 euros en les poblacions de menys de 100.000.

El codi, voluntari per a les entitats financeres, contempla la reestructuració del deute, la quitació de part de la mateixa i en última instància, la dació en pagament. Això sí, els bancs que decideixin acollir-se al codi hauran de complir amb aquestes mesures i es podrà recórrer a els tribunals per *compelirles a ells, segons va anunciar la vicepresidenta del Govern, *Soraya Sáenz de Santamaría en el Consell de Ministres del passat divendres.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS