divendres, 16 de desembre de 2016

Des d'Espanya enviaran els tancs a Catalunya per evitar la secessió? . L’informe núm. 10 sobre el procés constituent, Carles Viver Pi Sunyer, president del Consell Assessor per a la Transició Nacional, ja va anunciar que en cas de bel·ligerància per part de l’Estat espanyol, el parlament de Catalunya podria declarar unilateral-ment la independència.


De totes maneres, l’extrema bel·ligerància del govern espanyol pot decantar decisivament i positivament el reconeixement internacional de Catalunya. No obstant, que es tracti d’una secessió no pactada no vol dir que hagi de ser una secessió violenta. Des del punt de vista del CCN considerem que hem de mantenir-nos serens i demostrar en tot moment que aquest és un moviment pacífic i democràtic. 

Com garantirem la seguretat jurídica després de la independència?

Una vegada assolida la independència, l’ordenament jurídic català no trenca amb l’ordenament jurídic espanyol. En el moment efectiu de la secessió, tota la legislació espanyola en vigor a Catalunya continuarà en vigor fins que el Parlament de Catalunya la modifiqui. La independència no afecta la validesa ni dels contractes entre particulars, ni dels contractes entre particulars i l’administració. 

De qui dependrà la defensa de Catalunya?

La seguretat nacional de Catalunya, el control de les fronteres i l’assumpció dels compromisos internacionals sobre la no proliferació nuclear, el desarmament i altres, només poden dependre de l’Estat català. Una vegada assolida la independència Catalunya serà internacionalment responsable i, per tant, haurà de crear els instruments necessaris que permeti assumir la seva responsabilitat. Aquesta és una de les principals diferències entre ser una regió i ser un Estat.

Catalunya s’haurà d’integrar al sistema de seguretat col·lectiva de les Nacions Unides, com qualsevol altre Estat. Això no és incompatible amb el fet que Catalunya es declari neutral i adopti un ideari pacifista. En tal cas, es podrien crear instruments i mecanismes de control. Per exemple, l’adhesió de Catalunya a qualsevol organisme militar internacional, hauria de superar l’aprovació parlamentaria o, fins i tot, la seva ratificació mitjançant consulta popular. Però, ara per ara, no existeix la possibilitat de subcontractar la defensa a una entitat pública internacional.

VALL D’ARAN

Quin estatus tindrà la Vall d’Aran?

En principi, la Vall d’Aran forma part de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Per tant, el seu futur polític està lligat al de Catalunya. Ara bé, la Vall d’Aran hauria de tenir un estatus jurídic diferenciat que s’hauria de negociar bilateralment entre les parts.

Com a mínim, els aranesos, haurien de rebre l’estatus de minoria nacional transfronterera, ja que la seva presència en el territori és ancestral, formen part de l’origen històric del principat, viuen en comunitat, i a més, existeix una continuïtat territorial entre els aranesos i els occitans. Més enllà d’això, la constitució catalana podria recollir un mecanisme que garantís el dret a decidir dels aranesos.

Això mateix no és aplicable a altres grups establerts a Catalunya com a fruit de processos migratoris de caràcter econòmics. Aquests no obstant, a més dels drets propis dels catalans, han de tenir reconeguts alguns drets addicionals, com el dret a conservar la nacionalitat espanyola, si és el seu desig, així com drets en l’àmbit lingüístic, per exemple, en la seva relació amb l’administració de l’Estat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS