divendres, 12 de febrer de 2016

Fins ara, només el governador tenia incompatibilitats i una pensió del 80% durant dos anys després del cessament. Els consellers no podran treballar durant aquest temps en entitats vinculades a les seves decisions en el càrrec. Els consellers i els directors generals del Banc d'Espanya podran cobrar una pensió compensatòria per incompatibilitat del 80% del seu sou durant dos anys després del cessament.El BOE d'avui recull una reforma del Reglament Intern del Banc d'Espanya que afecta el règim d'incompatibilitats dels seus consellers i directors generals. Des de l'1 de febrer, data de la seva entrada en vigor, tant a uns com a altres se'ls aplicarà el període de refredament després de cessament de dos anys que ja afecta governador i subgovernador, durant el qual no poden treballar en entitats afectades per les seves decisions durant el càrrec. Això sí, també se'ls afegeix la possibilitat de cobrar, durant aquest període, una pensió compensatòria del 80% del seu salari.

L'objectiu de la reforma, segons el propi text, és "alinear" el règim d'incompatibilitats amb la modificació sobre conflictes d'interès que va posar en marxa la Llei reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, aprovada fa gairebé un any , però que no afecta de manera directa als membres del Banc d'Espanya. De fet, aquesta llei aclareix que els alts càrrecs d'organismes no inclosos, com és el cas, es regiran per la seva normativa específica. Aquesta normativa, en el cas del Banc d'Espanya, ha arribat avui al BOE. I crea noves pensions compensatòries i períodes de refredament.

Segons la Llei d'Autonomia de l'entitat de 1994, el governador i el subgovernador del Banc d'Espanya tenen vetat qualsevol tipus de treball en entitats del sector bancari, de crèdit o del mercat de valors en els dos anys següents al seu cessament. Durant aquest temps, poden cobrar una pensió indemnitzatòria del 80% del seu salari. Aquesta paga és incompatible amb qualsevol tipus de treball públic o privat i amb el cobrament de qualsevol altra pensió. A més, només es cobra en cas d'expiració de mandat o dimissió, però no si el cessament es deu a separació aprovada pel Govern per incompliment greu de funcions, incompatibilitat sobrevinguda o estar immers en un procediment per delicte dolós.

Aquesta és la pensió que, segons va publicar El Confidencial, va cobrar durant dos anys l'exgovernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, per exemple. La pensió de l'actual governador, Luis María Linde, i del subgovernador, Fernando Restoy, tenint en compte els seus sous brut de 2014 sense complements, seria d'uns 140.000 euros anuals, 280.000 durant aquests dos anys.

Consellers: 2 anys d'incompatibilitat i pensions de 41.000 i 52.000 euros anuals

Aquest període d'incompatibilitat i aquestes pensions, en els mateixos termes, s'amplien ara, gràcies a la reforma publicada avui al BOE, als sis consellers no nats, que no podran treballar en entitats afectades per les seves decisions durant l'exercici del càrrec. En el cas dels consellers membres de la comissió executiva, no podran estar empleats per cap entitat regulada pel Banc d'Espanya. Fins ara, les incompatibilitats només els afectaven durant el seu mandat com a consellers.

Les pagues compensatòries també segueixen el mateix règim que la dels governadors i suposen la mateixa quantitat, un 80% del seu últim salari. Si tenim en compte els salaris de 2014, els consellers membres de la comissió executiva podrien cobrar uns 52.000 euros anuals després del seu cessament i durant dos anys. La resta de consellers tindrien una pensió d'uns 41.400 euros a l'any, 82.800 euros en total.

Directors generals, el 40% del seu sou durant 6 mesos al 80% durant 2 anys

Fins ara, el reglament establia que els directors generals no podien treballar en entitats regulades pel Banc d'Espanya durant els sis mesos següents al seu cessament. Durant aquest temps, podien cobrar una pensió compensatòria del 40% del seu sou. Gràcies a la reforma, aquest període de refredament passa a dos anys i, amb ell, el temps durant el qual poden cobrar aquesta paga indemnitzatòria, que a més passa de ser del 40 al 80% del seu salari. Amb les dades actuals, estaríem parlant de pensions de 116.000 euros anuals.

La reforma, a més, estableix nous requisits d'honorabilitat i experiència en el camp de treball que vagin a desenvolupar, que hauran de ser avalats mitjançant una declaració responsable del director general. En paral·lel, redacta de forma més clara l'obligació d'encomanar a una entitat financera registrada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors l'administració de valors o actius financers negociables de què siga titular ell o el seu cònjuge no separat i fills dependents, que afecta governador, subgovernadors, consellers i directors generals.

Una altra de les novetats que inclou aquesta modificació del reglament és la incorporació de regles per a l'ús de mitjans materials de la institució basades en els principis d'eficiència i sostenibilitat. Així, estableix de forma clara que l'ús de cotxes oficials i les despeses protocol·làries hauran d'estar limitats a les funcions del càrrec. A més, estableix que la Comissió Executiva d'establir quan es poden utilitzar targetes de crèdit per a despeses de viatge o de representació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS