dilluns, 29 de juny de 2015

Les novetats del nou Codi Penal. El govern d'Espanya no només ens Rova sinó que ara ens volen tancar per parlar, discrepar o per tot el que es vulgui fer o es digui si és en contra d'ells.Les 15 novetats del nou Codi Penal
1. "CADENA PERPETUA" REVISABLE. La presó permanent revisable es podrà allargar durant tota la vida del reclús, encara que, passat un període de 25 a 35 anys, s'avaluarà si el seu pronòstic de reinserció és favorable i pot quedar en llibertat. Aquesta pena només s'imposarà en casos excepcionals com terrorisme, assassinats en sèrie, de menors 16 anys o comesos per grups organitzats.
2. DELICTE DE FINANÇAMENT IL·LEGAL DE PARTITS POLÍTICS. Es castigarà amb presó els espanyols que acceptin o lliurin donacions superiors als 500.000 euros, o de 100.000 euros si són estrangers.
3. ELEVA L'EDAT DE CONSENTIMENT SEXUAL ALS 16. Per millorar la protecció als menors, sobretot en la lluita contra la prostitució infantil, la norma determina que realitzar actes de caràcter sexual amb menors de 16 anys es considera com un fet delictiu , llevat que es tracti de relacions consentides amb una persona propera al menor per edat i grau de desenvolupament o maduresa.
4. EL 'CAS D'OBLIT HORMIGOS'. Compartir vídeos íntims sense permís a la xarxa serà delicte, encara que la gravació s'hagués realitzat amb el consentiment de la víctima. Casos com el de la regidora Olvido Hormigos o altres en els que es difonguin vídeos eròtics d'una persona contra la seva voluntat tindran una pena de presó de tres mesos a un any.
5. MALTRACTAMENT ANIMAL. S'agreujarà l'abandonament d'animals, que portarà aparellat el pagament d'una multa d'un a sis mesos, mentre que es tipifica per primera vegada l'explotació sexual d'animals o el maltractament en baralles de galls o gossos.
6. PORNOGRAFIA INFANTIL. Augmentaran les penes per a la prostitució de menors o incapaços, mentre que es castigarà a qui contacti amb un adolescent, menor de 16 anys, a través de les noves tecnologies per intentar que faciliti imatges pornogràfiques. A més, es regularà el "fustigament" mitjançant trucades telefòniques o seguiments a una persona, que en moltes ocasions no podia perseguir com a delicte d'amenaces o coaccions al no haver violència.
7. ELIMINAR ELS ANTECEDENTS PENALS. Els condemnats que hagin complert la seva pena podran demanar que s'eliminin els seus antecedents. Per a això haurà de transcórrer, sense que tornin a delinquir, un termini de sis mesos per a les penes lleus; de dos anys per a les penes que no excedeixin de dotze mesos i les imposades per delictes imprudents, tres per a les restants penes menys greus inferiors a tres anys; 5 per a les iguals o superiors a tres anys; i deu per a les greus.
8. MATRIMONI FORÇAT. Fins a tres anys de presó li poden 'caure' a qui coaccioni a un altre a contraure matrimoni. Es tracta d'un càstig reclamat per la Unió Europea per evitar la tracta d'éssers humans i que està regulat a França, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya o Noruega.
9. PIQUETS EN VAGUES. Les penes de presó els que impedeixin o limitin el dret de vaga es redueixen als dos anys, de manera que una persona sense antecedents no ha de obligatòriament ingressar a la presó.
10. ROBATORIS I FURTS. El límit del furt passa de 400 a 500 euros i s'augmenta la persecució de multireincidents, butrons, allunatges o robatori de cable de coure o subministrament elèctric.
11. EXPULSIÓ DE EUROPEUS. Excepcionalment, un ciutadà de la Unió Europea pot ser expulsat d'Espanya si representa una amenaça greu per a la seguretat pública. Fins ara aquesta mesura només es podia aplicar als estrangers que no pertanyessin a països comunitaris.
12. SUPRESSIÓ DE FALTES. S'elimina el llibre dedicat a les faltes, que passen a ser considerades delictes lleus o sancions administratives. A diferència de molts delictes, aquests il·lícits d'escassa gravetat es resolen àgilment en judicis de faltes i fins ara no han comportat penes de presó ni han deixat antecedents penals, que impedeixin, per exemple, presentar-se a una oposició.
13. INDULTS. El Govern haurà d'enviar, cada sis mesos, al Congrés dels Diputats un informe sobre la concessió i denegació d'indults. Per presentar les dades, un alt càrrec del Ministeri de Justícia sol·licitarà la seva compareixença davant la Comissió de Justícia de la cambra alta.
14. ELS CONDEMNATS PER TERRORISME NO PODRAN SER PROFESSORS. El text inclou una inhabilitació especial per evitar que els expressos d'ETA puguin exercir com a professors.
15. DELIMITA LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES. El Codi Penal delimita la responsabilitat penal de les persones jurídiques que ja recollia la reforma de 2010 i aclareix els supòsits en què incorreria en un dels 31 delictes tipificats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS