dilluns, 12 de desembre de 2016

El BOE recull una sentència del Tribunal Constitucional (TC) que desestima gairebé la totalitat del recurs presentat per la Generalitat de Catalunya. El TC avala la Llei de Seguretat Nacional que obliga la Generalitat de Catalunya a aportar els Mossos d'Esquadra i els seus mitjans davant una situació de crisislos. El Govern català considera que la norma vulnera les seves competències pel que fa a seguretat i protecció civil.El BOE recull avui una sentència del Tribunal Constitucional (TC) que desestima gairebé la totalitat del recurs presentat per la Generalitat de Catalunya fa un any contra la nova Llei de Seguretat Nacional. El Govern català considera que la norma vulnera les seves competències pel que fa a seguretat i protecció civil, però el TC respon que l'exercici de les competències estatals en cas d'una situació d'interès per a la seguretat nacional, la nova figura creada per la llei, encaixen en el mandat de la Constitució.

La norma, que va entrar en vigor el 30 de setembre de 2015, s'afegeix als estats de setge, alarma i excepció que estableix la llei de 1981 un quart estat: situació d'interès per a la seguretat nacional. Mentrestant l'estat d'excepció com l'estat de setge han de ser aprovats pel Congrés, tant l'estat d'alarma com la nova declaració d'interès per a la seguretat nacional poden ser acordades mitjançant decret del Consell de Ministres.

La Generalitat de Catalunya va recórrer tres dels seus preceptes: què estableix que serà el Govern l'encarregat de dissenyar l'Estratègia de Seguretat Nacional (4.3), el que atorga al President del Govern la competència de declarar la situació d'interès per a la seguretat nacional ( 15.c) i l'article 24, que estableix entre altres coses l'obligació de totes les autoritats d'aportar mitjans humans i materials per respondre davant aquesta situació. En concret, el que diu la llei és que:

La Declaració de situació d'interès per a la Seguretat Nacional suposarà l'obligació de les autoritats competents d'aportar els mitjans humans i materials necessaris que estiguin sota la seva dependència, per a l'efectiva aplicació dels mecanismes d'actuació.

El TC desestima el recurs davant la resta del recurs perquè considera que la seguretat nacional si és de competència estatal. Això sí, aclareix com s'ha d'interpretar aquest article 24. Així, estableix que "de l'obligació d'aportar recursos humans i materials no resulta una adscripció dels Mossos d'Esquadra a les autoritats estatals", ja que això seria una cosa permanent i una situació de crisi és, "per definició, temporal".

Així, la sentència afirma que:

No es vulneren les competències autonòmiques sobre protecció civil o seguretat pública ja que, tal com la situació d'interès per a la seguretat nacional apareix configurada, aquestes competències segueixen sent exercides per les comunitats autònomes amb els seus propis recursos, si bé en el marc d'una situació de major coordinació, justificada per l'envergadura i rellevància de la crisi que s'ha d'afrontar, la qual exigeix ​​una mobilització unitària dels mitjans disponibles.

Què és una situació d'interès per a la seguretat?

El recurs català també posa en dubte la definició d ' "estat d'interès per a la seguretat nacional", que considera imprecisa i genèrica. El TC no entra a jutjar aquest punt de la llei, ja que l'article que la regula, el 23, no estava inclòs entre els recorreguts per la Generalitat.

Però, què és una situació d'interès per a la seguretat nacional? La llei que entra en vigor demà no aclareix a quins àmbits s'aplica, sinó que la defineix sota termes genèrics.

Mentre l'estat d'alarma es defineix en la norma el 81 com una resposta a "alteracions greus de la normalitat" que inclouen supòsits delimitats:

a) Catàstrofes, calamitats o desgràcies públiques, com ara terratrèmols, inundacions, incendis urbans i forestals o accidents de gran magnitud.

b) Crisi sanitàries, com ara epidèmies i situacions de contaminació greus.

c) Paralització de serveis públics essencials per a la comunitat, quan no es garanteixi el que disposen els articles vint, dos, i trenta-set, dos, de la Constitució, es doni alguna de les altres circumstància o situacions contingudes en aquest article.

d) Situacions de desproveïment de productes de primera necessitat.

La nova situació d'interès per a la seguretat nacional és molt menys concreta:

La situació d'interès per a la Seguretat Nacional és aquella en què, per la gravetat dels seus efectes i la dimensió, urgència i transversalitat de les mesures per a la seva resolució, requereix de la coordinació reforçada de les autoritats competents en l'exercici de les seves atribucions ordinàries , sota la direcció del Govern, en el marc del Sistema de Seguretat Nacional, garantint el funcionament òptim, integrat i flexible de tots els recursos disponibles, en els termes que preveu aquesta llei.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS