dijous, 12 de novembre de 2015

El Govern estrena la seva reforma del Constitucional amb el recurs que frena la resolució independentista del Parlament. De fet, gràcies a la reforma, el TC pot posar en marxa aquestes mesures sense escoltar les parts, d'ofici oa instància del Govern, "si es tractés de l'execució de les resolucions que acordin la suspensió de les disposicions, actes o actuacions impugnades i hi concorren circumstàncies d'especial transcendència constitucional ".El TC notifica la seva resolució de forma personal, a petició del Govern, "a la presidenta del Parlament de Catalunya, als altres membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al secretari general del Parlament de Catalunya i al President i altres membres del Consell de Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya "
El BOE recull avui l'admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional (TC) del recurs presentat ahir pel Govern contra la resolució independentista aprovada pel Parlament de Catalunya. Això suposa, com marca la Constitució, que la declaració ha estat suspesa pel TC fins que dicti sentència sobre el recurs o aixequi el veto temporal.

A més d'admetre a tràmit i, per tant, suspendre la declaració "sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015" i el seu annex, el Constitucional ha aplicat, a petició del mateix Govern , la reforma de la Llei Orgànica del TC, aprovada el passat 16 d'octubre.

En aquesta reforma, l'article 87.1, que fins llavors consistia en una única frase que recordava que "tots els poders públics estan obligats al compliment del que el Tribunal Constitucional resolgui", afegia la possibilitat de notificar de forma personal als empleats públics que consideri necessari.

Així, en la resolució, el Constitucional notifica la seva decisió "a la presidenta del Parlament de Catalunya, als altres membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al secretari general del Parlament de Catalunya i al President i altres membres del Consell de Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya ". I a més, afegeix: "Se'ls adverteix, així mateix, del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada, advertint de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què poguessin incórrer".

Aquesta última advertència encaixa amb un altre dels punts de l'última reforma, l'article 92. Els canvis afegeixen que el TC "podrà demanar l'auxili de qualsevol de les administracions i poders públics per garantir l'efectivitat de les seves resolucions que el prestaran amb caràcter preferent i urgent ". A més, en cas d'incompliment, podrà: imposar una multa de 3.000 a 30.000 euros a les autoritats que incompleixin les seves resolucions; acordar la suspensió de les seves funcions; demanar testimonis de particulars per exigir responsabilitats penals; i la "execució substitutòria" de les resolucions, per al que pot requerir la col·laboració del Govern, perquè faci que es compleixi la seva decisió.

De fet, gràcies a la reforma, el TC pot posar en marxa aquestes mesures sense escoltar les parts, d'ofici oa instància del Govern, "si es tractés de l'execució de les resolucions que acordin la suspensió de les disposicions, actes o actuacions impugnades i hi concorren circumstàncies d'especial transcendència constitucional ".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS