dissabte, 5 de setembre de 2015

El Comitè de Drets Humans de l'ONU suspèn a Espanya en drets civils i polítics, i els mitjans de comunicació d'Espanya són els menys creïbles dels onze països consultats a Europa i els segons menys creïbles dels dotze estudiats de tot el món.El resultat diu que la confiança en les notícies dels mitjans espanyols és la més baixa dels vuit països europeus analitzats en l'estudi, tant en les fonts en general com en les que l'usuari utilitza habitualment per informar-se. No obstant això, els espanyols són els que més interès mostren per les notícies: el 85%.

Però la dada és encara més greu quan es refereix a la confiança que té la ciutadania espanyola en els mitjans que té com de consulta habitual, amb el 46%, ens col·loquem a la cua mundial.

El Comitè de Drets Humans de l'ONU ha donat a conèixer les observacions finals adoptades sobre Espanya el 20 de juliol de 2015, després de l'examen del sisè informe periòdic sobre l'aplicació en aquest país del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, informa l'AEDIDH .

El Comitè, compost de divuit persones expertes independents de les cinc regions del món, va constatar la falta de progrés d'Espanya en l'aplicació de les recomanacions que li havia formulat el 2008, amb motiu de l'examen del cinquè informe periòdic d'Espanya i va formular les següents recomanacions:
Aplicabilitat interna del Pacte

Espanya ha de garantir el ple compliment, en l'ordenament jurídic nacional, de les obligacions que li imposa el Pacte. Amb aquesta finalitat, ha de prendre les mesures corresponents, incloent-hi mesures legislatives si cal fer, per garantir la plena aplicació del Pacte. El Comitè reitera la seva recomanació anterior (CCPR / C / ESP / CO / 5, paràgraf. 8) per tal de donar un seguiment als dictàmens emesos pel Comitè acord amb el Protocol Facultatiu.
Segon Pla de Drets Humans

Espanya ha d'accelerar l'aprovació del segon pla de drets humans, i assegurar-se que aquest pla abordi de manera adequada i efectiva les qüestions rellevants plantejades per la societat civil, el mateix Comitè i altres mecanismes de drets humans. Espanya ha d'assegurar també que, un cop aprovat, el pla s'apliqui efectivament, entre altres coses a través de l'assignació de recursos humans i materials suficients i l'establiment de mecanismes de vigilància i de rendició de comptes.

Espanya ha de:

a) Incrementar els seus esforços per prevenir i eliminar la tortura i els maltractaments, entre altres coses, reforçant la formació en drets humans de les forces de l'ordre i de seguretat, a la llum dels estàndards internacionals en la matèria;

b) Establir òrgans de denúncia independents per atendre les queixes de maltractaments policials;

c) Vetllar perquè totes les denúncies de tortura o maltractaments siguin investigades de manera ràpida, completa i independent i que els responsables d'aquests actes compareguin davant la justícia;

d) Assegurar que les víctimes rebin una reparació adequada que inclogui serveis de salut i de rehabilitació;

e) Assegurar que els exàmens forenses dels presumptes casos de tortura i maltractaments comesos per agents de l'Estat siguin imparcials, exhaustius i es duguin a terme d'acord amb el Protocol d'Istanbul;

f) Prohibir en el seu ordenament jurídic la concessió d'indults a les persones declarades culpables pel delicte de tortura; i

g) Assegurar la utilització de l'enregistrament d'interrogatoris a les dependències policials i altres llocs de detenció respecte de totes les persones privades de llibertat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS