dilluns, 30 de setembre de 2013

L'Estat lliurarà 13,2 milions d'euros mensuals a l'Església Catòlica, en total, l'Estat lliurarà a l'Església Catòlica 159200000 d'euros durant 2014.

 L'Estat lliurarà mensualment a l'Església Catòlica 13270000 d'euros durant 2014 (159200000 d'euros anuals), com a avançament del 0,7% de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de els contribuents que marquin la casella de l'Església.

Així ho reflecteix una disposició addicional del projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al proper any.

Segons la disposició addicional relativa a la "revisió del sistema d'assignació tributària a l'Església Catòlica", als 13,27 milions que se li lliuraran mensualment són a compte de la quantitat que l'Estat ha d'assignar per aplicació d'una altra disposició addicional, en aquest cas dels pressupostos de 2007.

En els comptes de 2007 el Govern va fixar que, des de l'1 de gener d'aquest any i "amb caràcter indefinit" i en desenvolupament de l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics (que data de 1979), l'Estat destinaria al sosteniment de l'Església catòlica el 0,7% de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) dels contribuents que manifestin la seva voluntat en aquest sentit.

Segons el projecte de llei dels pressupostos de 2014 lliurats aquest dilluns al Congrés dels Diputats, abans del 30 de novembre del 2015 s'efectuarà una liquidació provisional de l'assignació corresponent a 2014, i la liquidació definitiva es realitzarà abans del 30 d'abril de 2016. En ambdues liquidacions, una vegada efectuades, es procedirà per les dues parts a regularitzar, en un sentit o en un altre, el saldo existent, finalitza el text.

A més, els pressupostos de 2014 preveuen que es prorrogui un any el termini previst per redactar l'inventari de béns mobles de la IglesiaCatólica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS